reference, declarationdefinition
definition → references, declarations, derived classes, virtual overrides
reference to multiple definitions → definitions
unreferenced

References

gen/lib/Target/ARM/ARMGenSubtargetInfo.inc
19968      && (Register::isPhysicalRegister(MI->getOperand(0).getReg()))
19972      && (Register::isPhysicalRegister(MI->getOperand(0).getReg()))
19976      && (Register::isPhysicalRegister(MI->getOperand(0).getReg()))
19980      && (Register::isPhysicalRegister(MI->getOperand(0).getReg()))
19984      && (Register::isPhysicalRegister(MI->getOperand(0).getReg()))
19988      && (Register::isPhysicalRegister(MI->getOperand(0).getReg()))
19992      && (Register::isPhysicalRegister(MI->getOperand(0).getReg()))
19996      && (Register::isPhysicalRegister(MI->getOperand(0).getReg()))
20000      && (Register::isPhysicalRegister(MI->getOperand(0).getReg()))
20010    if ((Register::isPhysicalRegister(MI->getOperand(0).getReg()))
20037    if ((Register::isPhysicalRegister(MI->getOperand(0).getReg()))
20040    if ((Register::isPhysicalRegister(MI->getOperand(0).getReg()))
20043    if ((Register::isPhysicalRegister(MI->getOperand(0).getReg()))
20046    if ((Register::isPhysicalRegister(MI->getOperand(0).getReg()))
20049    if ((Register::isPhysicalRegister(MI->getOperand(0).getReg()))
20052    if ((Register::isPhysicalRegister(MI->getOperand(0).getReg()))
20055    if ((Register::isPhysicalRegister(MI->getOperand(0).getReg()))
20058    if ((Register::isPhysicalRegister(MI->getOperand(0).getReg()))
21453    if ((Register::isPhysicalRegister(MI->getOperand(0).getReg()))
21480    if ((Register::isPhysicalRegister(MI->getOperand(0).getReg()))
21483    if ((Register::isPhysicalRegister(MI->getOperand(0).getReg()))
21486    if ((Register::isPhysicalRegister(MI->getOperand(0).getReg()))
21489    if ((Register::isPhysicalRegister(MI->getOperand(0).getReg()))
21492    if ((Register::isPhysicalRegister(MI->getOperand(0).getReg()))
21495    if ((Register::isPhysicalRegister(MI->getOperand(0).getReg()))
21498    if ((Register::isPhysicalRegister(MI->getOperand(0).getReg()))
21501    if ((Register::isPhysicalRegister(MI->getOperand(0).getReg()))
21511    if ((Register::isPhysicalRegister(MI->getOperand(0).getReg()))
21538    if ((Register::isPhysicalRegister(MI->getOperand(0).getReg()))
21541    if ((Register::isPhysicalRegister(MI->getOperand(0).getReg()))
21544    if ((Register::isPhysicalRegister(MI->getOperand(0).getReg()))
21547    if ((Register::isPhysicalRegister(MI->getOperand(0).getReg()))
21550    if ((Register::isPhysicalRegister(MI->getOperand(0).getReg()))
21553    if ((Register::isPhysicalRegister(MI->getOperand(0).getReg()))
21556    if ((Register::isPhysicalRegister(MI->getOperand(0).getReg()))
21559    if ((Register::isPhysicalRegister(MI->getOperand(0).getReg()))
21716      && (Register::isPhysicalRegister(MI->getOperand(0).getReg()))
21720      && (Register::isPhysicalRegister(MI->getOperand(0).getReg()))
21724      && (Register::isPhysicalRegister(MI->getOperand(0).getReg()))
21728      && (Register::isPhysicalRegister(MI->getOperand(0).getReg()))
21732      && (Register::isPhysicalRegister(MI->getOperand(0).getReg()))
21736      && (Register::isPhysicalRegister(MI->getOperand(0).getReg()))
21740      && (Register::isPhysicalRegister(MI->getOperand(0).getReg()))
21744      && (Register::isPhysicalRegister(MI->getOperand(0).getReg()))
21748      && (Register::isPhysicalRegister(MI->getOperand(0).getReg()))
22388    if ((Register::isPhysicalRegister(MI->getOperand(0).getReg()))
22415    if ((Register::isPhysicalRegister(MI->getOperand(0).getReg()))
22418    if ((Register::isPhysicalRegister(MI->getOperand(0).getReg()))
22421    if ((Register::isPhysicalRegister(MI->getOperand(0).getReg()))
22424    if ((Register::isPhysicalRegister(MI->getOperand(0).getReg()))
22427    if ((Register::isPhysicalRegister(MI->getOperand(0).getReg()))
22430    if ((Register::isPhysicalRegister(MI->getOperand(0).getReg()))
22433    if ((Register::isPhysicalRegister(MI->getOperand(0).getReg()))
22436    if ((Register::isPhysicalRegister(MI->getOperand(0).getReg()))
include/llvm/CodeGen/GlobalISel/InstructionSelectorImpl.h
 101    if (Register::isPhysicalRegister(MO.getReg())) {
include/llvm/CodeGen/MachineInstrBuilder.h
 503     getRenamableRegState(Register::isPhysicalRegister(RegOp.getReg()) &&
include/llvm/CodeGen/Register.h
  96   return isPhysicalRegister(Reg);
include/llvm/CodeGen/RegisterClassInfo.h
 113   assert(Register::isPhysicalRegister(PhysReg));
include/llvm/CodeGen/TargetRegisterInfo.h
  92   if (!Register::isPhysicalRegister(Reg))
 101   if (!Register::isPhysicalRegister(Reg1) ||
 102     !Register::isPhysicalRegister(Reg2))
lib/CodeGen/AsmPrinter/DbgEntityHistoryCalculator.cpp
 299       if (Reg != SP && Register::isPhysicalRegister(Reg) &&
lib/CodeGen/AsmPrinter/DwarfCompileUnit.cpp
 401    if (Register::isPhysicalRegister(Location.getReg()))
lib/CodeGen/AsmPrinter/DwarfDebug.cpp
 591      Register::isPhysicalRegister(MO.getReg())) {
lib/CodeGen/AsmPrinter/DwarfExpression.cpp
 101  if (!llvm::Register::isPhysicalRegister(MachineReg)) {
lib/CodeGen/BranchFolding.cpp
 1854  if (Register::isPhysicalRegister(Reg)) {
 1955     if (Register::isPhysicalRegister(Reg)) {
 2077    if (Register::isPhysicalRegister(Reg)) {
lib/CodeGen/CalcSpillWeights.cpp
 257      CopyHint(hint, hweight, Register::isPhysicalRegister(hint)));
lib/CodeGen/DeadMachineInstructionElim.cpp
  79    if (Register::isPhysicalRegister(Reg)) {
 144      if (Register::isPhysicalRegister(Reg)) {
 163      if (Register::isPhysicalRegister(Reg)) {
lib/CodeGen/DetectDeadLanes.cpp
 385    if (Register::isPhysicalRegister(MOReg)) {
lib/CodeGen/EarlyIfConversion.cpp
 265   if (MO.isDef() && Register::isPhysicalRegister(Reg))
 383    if (!Register::isPhysicalRegister(Reg))
lib/CodeGen/ExpandPostRAPseudos.cpp
  90  assert(Register::isPhysicalRegister(DstReg) &&
  92  assert(Register::isPhysicalRegister(InsReg) &&
lib/CodeGen/GlobalISel/RegBankSelect.cpp
 157       Register::isPhysicalRegister(Dst)) &&
 401  if (Register::isPhysicalRegister(Reg)) {
lib/CodeGen/GlobalISel/RegisterBankInfo.cpp
  85  if (Register::isPhysicalRegister(Reg))
 100  assert(Register::isPhysicalRegister(Reg) && "Reg must be a physreg");
 491  if (Register::isPhysicalRegister(Reg)) {
lib/CodeGen/GlobalISel/Utils.cpp
 133   if (Register::isPhysicalRegister(Reg))
 172   if (Register::isPhysicalRegister(Reg) || !MRI.use_nodbg_empty(Reg))
 257    if (Register::isPhysicalRegister(VReg))
lib/CodeGen/LiveDebugValues.cpp
 816     Register::isPhysicalRegister(MO.getReg()) &&
lib/CodeGen/LiveDebugVariables.cpp
 1175      Register::isPhysicalRegister(VRM.getPhys(VirtReg))) {
lib/CodeGen/LiveIntervals.cpp
 189  float Weight = Register::isPhysicalRegister(reg) ? huge_valf : 0.0F;
 1447       Register::isPhysicalRegister(MO->getReg()) &&
lib/CodeGen/LivePhysRegs.cpp
  50    if (!Register::isPhysicalRegister(Reg))
  64   if (!Register::isPhysicalRegister(Reg))
  90    if (!Register::isPhysicalRegister(Reg))
 298    assert(Register::isPhysicalRegister(Reg));
 315    assert(Register::isPhysicalRegister(Reg));
lib/CodeGen/LiveRangeCalc.cpp
 375   if (Register::isPhysicalRegister(PhysReg) && !MBB->isLiveIn(PhysReg)) {
lib/CodeGen/LiveRangeEdit.cpp
 117   if (Register::isPhysicalRegister(MO.getReg())) {
 352    if (MO.isReg() && Register::isPhysicalRegister(MO.getReg()))
lib/CodeGen/LiveRegUnits.cpp
  51    if (!Register::isPhysicalRegister(Reg))
  63   if (!Register::isPhysicalRegister(Reg))
  74    if (!Register::isPhysicalRegister(Reg))
lib/CodeGen/LiveVariables.cpp
 525    if (!(Register::isPhysicalRegister(MOReg) && MRI->isReserved(MOReg)))
 533    if (Register::isPhysicalRegister(MOReg) && !MRI->isReserved(MOReg))
 568   assert(Register::isPhysicalRegister(LI.PhysReg) &&
lib/CodeGen/MIRParser/MIParser.cpp
 1082  assert(Register::isPhysicalRegister(Reg) && "expected phys reg");
lib/CodeGen/MachineBasicBlock.cpp
 912     if (Register::isPhysicalRegister(Reg) ||
lib/CodeGen/MachineInstr.cpp
 994  bool isPhys = Register::isPhysicalRegister(Reg);
 1005   if (!Found && TRI && isPhys && Register::isPhysicalRegister(MOReg)) {
 1142  if (Register::isPhysicalRegister(ToReg)) {
 1787  bool isPhysReg = Register::isPhysicalRegister(IncomingReg);
 1818   } else if (hasAliases && MO.isKill() && Register::isPhysicalRegister(Reg)) {
 1852  if (!Register::isPhysicalRegister(Reg))
 1866  bool isPhysReg = Register::isPhysicalRegister(Reg);
 1883        Register::isPhysicalRegister(MOReg)) {
 1934  if (Register::isPhysicalRegister(Reg)) {
lib/CodeGen/MachineInstrBundle.cpp
 197    if (!MO.isDead() && Register::isPhysicalRegister(Reg)) {
 319  assert(Register::isPhysicalRegister(Reg) &&
 333   if (!MOReg || !Register::isPhysicalRegister(MOReg))
lib/CodeGen/MachineLICM.cpp
 429   assert(Register::isPhysicalRegister(Reg) &&
 1016   if (Register::isPhysicalRegister(Reg)) {
 1135   if (Register::isPhysicalRegister(Reg))
 1380        !Register::isPhysicalRegister(MO.getReg()) ||
 1385      !Register::isPhysicalRegister(MO.getReg()))
lib/CodeGen/MachineOperand.cpp
 117  assert(Register::isPhysicalRegister(getReg()) &&
 135  assert(Register::isPhysicalRegister(getReg()) &&
 767   if (Register::isPhysicalRegister(getReg()) && isRenamable())
lib/CodeGen/MachinePipeliner.cpp
 2651     if (Register::isPhysicalRegister(SI.getReg()))
lib/CodeGen/MachineRegisterInfo.cpp
 389   if (Register::isPhysicalRegister(ToReg)) {
 520  assert(Register::isPhysicalRegister(PhysReg));
lib/CodeGen/MachineScheduler.cpp
 2919   if (Register::isPhysicalRegister(MI->getOperand(ScheduledOper).getReg()))
 2924   if (Register::isPhysicalRegister(MI->getOperand(UnscheduledOper).getReg()))
 2934    if (Op.isReg() && !Register::isPhysicalRegister(Op.getReg())) {
 3263     !Register::isPhysicalRegister(Dep.getReg()))
lib/CodeGen/MachineSink.cpp
 448   if (Register::isPhysicalRegister(Reg))
 644   if (Register::isPhysicalRegister(Reg)) {
 882   if (Reg == 0 || !Register::isPhysicalRegister(Reg))
 1257    if (MO.isReg() && Register::isPhysicalRegister(MO.getReg())) {
lib/CodeGen/MachineTraceMetrics.cpp
 666   if (Register::isPhysicalRegister(Reg)) {
 712   if (!Register::isPhysicalRegister(Reg))
 906   if (!Register::isPhysicalRegister(Reg))
lib/CodeGen/MachineVerifier.cpp
 125    if (Register::isPhysicalRegister(Reg))
 800    if (!Register::isPhysicalRegister(LI.PhysReg)) {
 960   if (MO->isReg() && Register::isPhysicalRegister(MO->getReg()))
 1629    else if (Register::isPhysicalRegister(MO->getReg())) {
 1633     else if (Register::isPhysicalRegister(MOTied.getReg()) &&
 1685   if (Register::isPhysicalRegister(Reg)) {
 1959    if (Register::isPhysicalRegister(Reg) && !isReserved(Reg)) {
 2003    if (Register::isPhysicalRegister(Reg)) {
 2025       if (!Register::isPhysicalRegister(MOP.getReg()))
 2110    if (Register::isPhysicalRegister(*I) &&
 2422     if (!Register::isPhysicalRegister(MOI->getReg()) ||
lib/CodeGen/ModuloSchedule.cpp
 731     if (Register::isPhysicalRegister(reg)) {
lib/CodeGen/PeepholeOptimizer.cpp
 421    if (!Register::isPhysicalRegister(Reg)) {
 463  if (Register::isPhysicalRegister(DstReg) ||
 464    Register::isPhysicalRegister(SrcReg))
 612    Register::isPhysicalRegister(SrcReg) ||
 613    (SrcReg2 != 0 && Register::isPhysicalRegister(SrcReg2)))
 666  if (Register::isPhysicalRegister(Reg))
 678   if (Register::isPhysicalRegister(CurSrcPair.Reg))
 726    if (Register::isPhysicalRegister(CurSrcPair.Reg))
 1173  if (Register::isPhysicalRegister(MODef.getReg()))
 1224  assert(!Register::isPhysicalRegister(Def.Reg) &&
 1283   if (Register::isPhysicalRegister(Def.Reg))
 1435  return Register::isPhysicalRegister(Reg) && !MRI->isAllocatable(Reg);
 2097   if (!Register::isPhysicalRegister(Reg) && OneRegSrc) {
lib/CodeGen/ProcessImplicitDefs.cpp
 104    if (!Register::isPhysicalRegister(UserReg) ||
lib/CodeGen/RegAllocFast.cpp
 459  assert(Register::isPhysicalRegister(PhysReg) && "Bad usePhysReg operand");
 628   if (Register::isPhysicalRegister(Reg))
 673  if (Register::isPhysicalRegister(Hint0) && MRI->isAllocatable(Hint0) &&
 694  if (Register::isPhysicalRegister(Hint1) && MRI->isAllocatable(Hint1) &&
 785   if ((!Hint || !Register::isPhysicalRegister(Hint)) &&
 908   if (!Reg || !Register::isPhysicalRegister(Reg))
 964   if (!Reg || !Register::isPhysicalRegister(Reg))
 1006   assert(Register::isPhysicalRegister(i->PhysReg) && "Bad map value");
 1142    if (!Reg || !Register::isPhysicalRegister(Reg))
 1171   if (!Reg || !Register::isPhysicalRegister(Reg) || !MRI->isAllocatable(Reg))
 1185   if (Register::isPhysicalRegister(Reg))
lib/CodeGen/RegAllocGreedy.cpp
 2884   Register OtherPhysReg = Register::isPhysicalRegister(OtherReg)
 2935   if (Register::isPhysicalRegister(Reg))
lib/CodeGen/RegisterCoalescer.cpp
 409  if (Register::isPhysicalRegister(Src)) {
 410   if (Register::isPhysicalRegister(Dst))
 419  if (Register::isPhysicalRegister(Dst)) {
 478  assert(!(Register::isPhysicalRegister(Dst) && DstSub) &&
 486  if (Register::isPhysicalRegister(DstReg))
 510  if (Register::isPhysicalRegister(DstReg)) {
 511   if (!Register::isPhysicalRegister(Dst))
 880   if (Register::isPhysicalRegister(NewReg))
 1191  assert(!Register::isPhysicalRegister(Reg) &&
 1212  if (Register::isPhysicalRegister(SrcReg))
 1257   if (Register::isPhysicalRegister(DstReg)) {
 1320    if (Register::isPhysicalRegister(MO.getReg()))
 1339       Register::isPhysicalRegister(MO.getReg()));
 1431   assert(Register::isPhysicalRegister(DstReg) &&
 1483     if (Register::isPhysicalRegister(DstReg))
 1654  bool DstIsPhys = Register::isPhysicalRegister(DstReg);
 3468  if (Register::isPhysicalRegister(SrcReg) ||
 3469    Register::isPhysicalRegister(DstReg))
 3529  if (Register::isPhysicalRegister(DstReg) ||
 3533    Register::isPhysicalRegister(SrcReg) || !isTerminalReg(DstReg, Copy, MRI))
 3556   if (Register::isPhysicalRegister(OtherReg) ||
lib/CodeGen/RegisterScavenging.cpp
 137   if (!Register::isPhysicalRegister(Reg) || isReserved(Reg))
 208   if (!Register::isPhysicalRegister(Reg) || isReserved(Reg))
lib/CodeGen/ScheduleDAGInstrs.cpp
 208    if (Register::isPhysicalRegister(Reg)) {
 842    if (Register::isPhysicalRegister(Reg)) {
 859    if (Register::isPhysicalRegister(Reg)) {
lib/CodeGen/SelectionDAG/InstrEmitter.cpp
  74    if (Register::isPhysicalRegister(RN->getReg()))
 222    assert(Register::isPhysicalRegister(VRBase));
 505   if (R && Register::isPhysicalRegister(R->getReg())) {
 651    if (!R || !Register::isPhysicalRegister(R->getReg())) {
 1095             getImplRegState(Register::isPhysicalRegister(Reg)));
 1104             getImplRegState(Register::isPhysicalRegister(Reg)));
lib/CodeGen/SelectionDAG/ScheduleDAGFast.cpp
 501       if (Register::isPhysicalRegister(Reg))
lib/CodeGen/SelectionDAG/ScheduleDAGRRList.cpp
 1381       if (Register::isPhysicalRegister(Reg))
lib/CodeGen/SelectionDAG/SelectionDAGBuilder.cpp
 9374  assert(!Register::isPhysicalRegister(Reg) && "Is a physreg");
lib/CodeGen/SelectionDAG/SelectionDAGISel.cpp
 575   if (Register::isPhysicalRegister(Reg))
 1654  if (!OPI2->isReg() || (!Register::isPhysicalRegister(OPI->getReg()) &&
 1655             Register::isPhysicalRegister(OPI2->getReg())))
lib/CodeGen/ShrinkWrap.cpp
 284    assert(Register::isPhysicalRegister(PhysReg) && "Unallocated register?!");
lib/CodeGen/StackMaps.cpp
 151   assert(Register::isPhysicalRegister(MOI->getReg()) &&
lib/CodeGen/TargetInstrInfo.cpp
 187  bool Reg1IsRenamable = Register::isPhysicalRegister(Reg1)
 190  bool Reg2IsRenamable = Register::isPhysicalRegister(Reg2)
 232  if (Register::isPhysicalRegister(Reg1))
 234  if (Register::isPhysicalRegister(Reg2))
 454  if (Register::isPhysicalRegister(LiveOp.getReg()))
 932   if (Register::isPhysicalRegister(Reg)) {
lib/CodeGen/TargetRegisterInfo.cpp
 191  assert(Register::isPhysicalRegister(reg) &&
 412   if (!Register::isPhysicalRegister(Phys))
 435   assert(Register::isPhysicalRegister(PhysReg) &&
 475  if (Register::isPhysicalRegister(Reg)) {
lib/CodeGen/TwoAddressInstructionPass.cpp
 421  IsSrcPhys = Register::isPhysicalRegister(SrcReg);
 422  IsDstPhys = Register::isPhysicalRegister(DstReg);
 477   if (Register::isPhysicalRegister(Reg) &&
 482   if (Register::isPhysicalRegister(Reg))
 538   IsDstPhys = Register::isPhysicalRegister(DstReg);
 554  if (Register::isPhysicalRegister(Reg))
 1107   } else if (Register::isPhysicalRegister(MOReg)) {
 1156    if (Register::isPhysicalRegister(MOReg) && LiveDefs.count(MOReg))
 1802  if (MI.getOperand(0).getSubReg() || Register::isPhysicalRegister(DstReg) ||
 1852   if (LV && isKill && !Register::isPhysicalRegister(SrcReg))
lib/CodeGen/VirtRegMap.cpp
  84  assert(virtReg.isVirtual() && Register::isPhysicalRegister(physReg));
 112  if (Register::isPhysicalRegister(Hint.second))
lib/Target/AArch64/AArch64AsmPrinter.cpp
 506   assert(Register::isPhysicalRegister(Reg));
lib/Target/AArch64/AArch64InstrInfo.cpp
 1074   if (Register::isPhysicalRegister(Reg)) {
 2398  if (Register::isPhysicalRegister(Reg))
 2791  if (Register::isPhysicalRegister(SrcReg)) {
 2921  if (Register::isPhysicalRegister(DestReg)) {
 3272   if (IsSpill && DstMO.isUndef() && Register::isPhysicalRegister(SrcReg)) {
lib/Target/AArch64/AArch64InstructionSelector.cpp
 569    (Register::isPhysicalRegister(SrcReg) && DstSize <= SrcSize) ||
 606  if (!Register::isPhysicalRegister(I.getOperand(0).getReg()))
 675       (!Register::isPhysicalRegister(I.getOperand(0).getReg()) &&
 676       !Register::isPhysicalRegister(I.getOperand(1).getReg()))) &&
 740   if (Register::isPhysicalRegister(DstReg))
 3415     Register::isPhysicalRegister(CondDef->getOperand(1).getReg()))
lib/Target/AArch64/AArch64PBQPRegAlloc.cpp
 165  if (Register::isPhysicalRegister(Rd) || Register::isPhysicalRegister(Ra)) {
 165  if (Register::isPhysicalRegister(Rd) || Register::isPhysicalRegister(Ra)) {
 167            << Register::isPhysicalRegister(Rd) << '\n');
 169            << Register::isPhysicalRegister(Ra) << '\n');
lib/Target/AArch64/AArch64RegisterBankInfo.cpp
 569   if ((Register::isPhysicalRegister(DstReg) ||
 571     (Register::isPhysicalRegister(SrcReg) ||
lib/Target/AMDGPU/AMDGPUInstructionSelector.cpp
  73  if (Register::isPhysicalRegister(Reg))
  96  if (Register::isPhysicalRegister(Reg))
 168   if (Register::isPhysicalRegister(MO.getReg()))
lib/Target/AMDGPU/AMDGPUMachineCFGStructurizer.cpp
 952    if (Register::isPhysicalRegister(NewRegister)) {
 2235   if (Register::isPhysicalRegister(NewRegister)) {
lib/Target/AMDGPU/GCNNSAReassign.cpp
 177   if (Register::isPhysicalRegister(Reg) || !VRM->isAssignedReg(Reg))
lib/Target/AMDGPU/GCNRegBankReassign.cpp
 233    if (Register::isPhysicalRegister(Reg)) {
 278  assert(Register::isPhysicalRegister(Reg));
 423  if (Register::isPhysicalRegister(Reg) || !VRM->isAssignedReg(Reg))
lib/Target/AMDGPU/R600OptimizeVectorRegisters.cpp
  61  if (Register::isPhysicalRegister(Reg))
lib/Target/AMDGPU/SIFixSGPRCopies.cpp
 257  if (Register::isPhysicalRegister(CopyUse.getOperand(0).getReg()))
lib/Target/AMDGPU/SIFormMemoryClauses.cpp
 147  if (Register::isPhysicalRegister(MO.getReg()) && MO.isRenamable())
 155  if (LaneMask.all() || Register::isPhysicalRegister(Reg) ||
 230   if (Register::isPhysicalRegister(Reg))
 392     if (Register::isPhysicalRegister(Reg))
 400     if (Register::isPhysicalRegister(Reg))
lib/Target/AMDGPU/SIISelLowering.cpp
10256     Register::isPhysicalRegister(DestReg->getReg())) {
10837    if (Register::isPhysicalRegister(Reg))
lib/Target/AMDGPU/SIInstrInfo.cpp
 2439     } else if ((Register::isPhysicalRegister(Src0->getReg()) &&
 2457     } else if ((Register::isPhysicalRegister(Src1->getReg()) &&
 3183  if (Register::isPhysicalRegister(SubReg.getReg()))
 3382    } else if (Register::isPhysicalRegister(TiedMO.getReg()) &&
 5057    if (Register::isPhysicalRegister(DstReg))
lib/Target/AMDGPU/SILoadStoreOptimizer.cpp
 173     if (Register::isPhysicalRegister(AddrOp->getReg()))
 566    else if (Op.readsReg() && Register::isPhysicalRegister(Op.getReg()))
 598     (Use.isDef() && Register::isPhysicalRegister(Use.getReg()) &&
lib/Target/AMDGPU/SIPeepholeSDWA.cpp
 577   if (Register::isPhysicalRegister(Src1->getReg()) ||
 578     Register::isPhysicalRegister(Dst->getReg()))
 616   if (Register::isPhysicalRegister(Src1->getReg()) ||
 617     Register::isPhysicalRegister(Dst->getReg()))
 680   if (Register::isPhysicalRegister(Src0->getReg()) ||
 681     Register::isPhysicalRegister(Dst->getReg()))
 709   if (Register::isPhysicalRegister(ValSrc->getReg()) ||
 710     Register::isPhysicalRegister(Dst->getReg()))
lib/Target/AMDGPU/SIPreAllocateWWMRegs.cpp
  98  if (Register::isPhysicalRegister(Reg))
 128     if (Register::isPhysicalRegister(VirtReg))
lib/Target/AMDGPU/SIShrinkInstructions.cpp
 396   if (Register::isPhysicalRegister(Reg) &&
 397     Register::isPhysicalRegister(MO.getReg())) {
 426   if (Register::isPhysicalRegister(Reg)) {
 580       Register::isPhysicalRegister(MI.getOperand(0).getReg())) {
 672     if (Src.isImm() && Register::isPhysicalRegister(Dst.getReg())) {
lib/Target/ARM/ARMAsmPrinter.cpp
 207   assert(Register::isPhysicalRegister(Reg));
lib/Target/ARM/ARMBaseInstrInfo.cpp
 1022  if (Register::isPhysicalRegister(Reg))
 1342    if (Register::isPhysicalRegister(DestReg))
 1388     if (Register::isPhysicalRegister(DestReg))
 1412     if (Register::isPhysicalRegister(DestReg))
 1432    if (Register::isPhysicalRegister(DestReg))
 2201   if (Register::isPhysicalRegister(MO.getReg()))
 5204  assert(Register::isPhysicalRegister(Reg) &&
lib/Target/ARM/ARMBaseRegisterInfo.cpp
 331  if (Register::isPhysicalRegister(Paired)) {
lib/Target/ARM/ARMCallLowering.cpp
 532   if (CalleeReg && !Register::isPhysicalRegister(CalleeReg)) {
lib/Target/ARM/ARMInstructionSelector.cpp
 214  if (Register::isPhysicalRegister(DstReg))
lib/Target/ARM/MLxExpansionPass.cpp
  90  if (Register::isPhysicalRegister(Reg))
 118  if (Register::isPhysicalRegister(Reg) || !MRI->hasOneNonDBGUse(Reg))
 128   if (Register::isPhysicalRegister(Reg) || !MRI->hasOneNonDBGUse(Reg))
 142  if (Register::isPhysicalRegister(Reg))
lib/Target/ARM/Thumb1InstrInfo.cpp
  83      (Register::isPhysicalRegister(SrcReg) && isARMLowRegister(SrcReg))) &&
  87    (Register::isPhysicalRegister(SrcReg) && isARMLowRegister(SrcReg))) {
 112    (Register::isPhysicalRegister(DestReg) && isARMLowRegister(DestReg))) &&
 116    (Register::isPhysicalRegister(DestReg) && isARMLowRegister(DestReg))) {
lib/Target/ARM/Thumb2InstrInfo.cpp
 213   if (Register::isPhysicalRegister(DestReg))
lib/Target/Hexagon/BitTracker.cpp
 342  assert(Register::isPhysicalRegister(RR.Reg));
 354  if (Register::isPhysicalRegister(RR.Reg))
 715  assert(Register::isPhysicalRegister(Reg));
lib/Target/Hexagon/HexagonBitTracker.cpp
 114  assert(Register::isPhysicalRegister(Reg));
 1223  if (!Register::isPhysicalRegister(RS.Reg))
lib/Target/Hexagon/HexagonBlockRanges.cpp
 271  if (Register::isPhysicalRegister(R.Reg)) {
 324    if (Register::isPhysicalRegister(R.Reg) && Reserved[R.Reg])
 341     if (Register::isPhysicalRegister(S.Reg) && Reserved[S.Reg])
 377    assert(!Register::isPhysicalRegister(S.Reg) ||
 386    assert(!Register::isPhysicalRegister(S.Reg) ||
lib/Target/Hexagon/HexagonCopyToCombine.cpp
 229  assert(Register::isPhysicalRegister(Reg));
lib/Target/Hexagon/HexagonExpandCondsets.cpp
 555    assert(Register::isPhysicalRegister(R));
 589    assert(Register::isPhysicalRegister(RS.Reg));
lib/Target/Hexagon/HexagonInstrInfo.cpp
 2106    if (Register::isPhysicalRegister(RegA))
 2111    if (Register::isPhysicalRegister(RegB))
 4103  if (DefMO.isReg() && Register::isPhysicalRegister(DefMO.getReg())) {
lib/Target/Hexagon/HexagonNewValueJump.cpp
 293   if (secondReg && !Register::isPhysicalRegister(cmpOp2)) {
 519     afterRA = Register::isPhysicalRegister(predReg);
lib/Target/Hexagon/HexagonSubtarget.cpp
 233      Register::isPhysicalRegister(MI->getOperand(1).getReg())) {
 246      } else if (MO.isDef() && Register::isPhysicalRegister(MO.getReg())) {
lib/Target/Hexagon/RDFCopy.cpp
  48    assert(Register::isPhysicalRegister(DstR.Reg));
  49    assert(Register::isPhysicalRegister(SrcR.Reg));
lib/Target/Hexagon/RDFGraph.cpp
 966     Register::isPhysicalRegister(Reg));
 1295   if (!R || !Register::isPhysicalRegister(R))
 1340   if (!R || !Register::isPhysicalRegister(R) || DoneDefs.test(R))
 1369   if (!R || !Register::isPhysicalRegister(R))
lib/Target/Hexagon/RDFLiveness.cpp
 893    if (!Register::isPhysicalRegister(R))
 902    if (!Register::isPhysicalRegister(R))
lib/Target/Hexagon/RDFRegisters.cpp
 104  assert(isRegMaskId(Reg) || Register::isPhysicalRegister(Reg));
 132  assert(Register::isPhysicalRegister(RA.Reg));
 133  assert(Register::isPhysicalRegister(RB.Reg));
 163  assert(Register::isPhysicalRegister(RR.Reg) && isRegMaskId(RM.Reg));
lib/Target/Lanai/LanaiInstrInfo.cpp
 481   if (Register::isPhysicalRegister(MO.getReg()))
lib/Target/Mips/MipsInstructionSelector.cpp
  90  if (Register::isPhysicalRegister(DstReg))
 375   if (Register::isPhysicalRegister(DestReg))
lib/Target/Mips/MipsRegisterBankInfo.cpp
 179     !Register::isPhysicalRegister(NonCopyInstr->getOperand(0).getReg()))
 201     !Register::isPhysicalRegister(Ret->getOperand(0).getReg()) &&
 215     !Register::isPhysicalRegister(Ret->getOperand(1).getReg()))
 336  assert((Register::isPhysicalRegister(CopyInst->getOperand(Op).getReg())) &&
lib/Target/NVPTX/NVPTXAsmPrinter.cpp
 2213   if (Register::isPhysicalRegister(MO.getReg())) {
lib/Target/PowerPC/PPCBranchCoalescing.cpp
 344      Register::isPhysicalRegister(Op1.getReg())
lib/Target/PowerPC/PPCRegisterInfo.cpp
 394  assert(Register::isPhysicalRegister(PhysReg));
lib/Target/SystemZ/SystemZRegisterInfo.cpp
 173       Register::isPhysicalRegister(Reg) ? Reg : VRM->getPhys(Reg);
 389    if (MO.isReg() && Register::isPhysicalRegister(MO.getReg())) {
lib/Target/WebAssembly/WebAssemblyCFGStackify.cpp
 716    if (!MO.isReg() || Register::isPhysicalRegister(MO.getReg()))
lib/Target/WebAssembly/WebAssemblyRegStackify.cpp
 344   if (Register::isPhysicalRegister(Reg)) {
 814     if (Register::isPhysicalRegister(Reg))
lib/Target/X86/X86CallFrameOptimization.cpp
 339   if (!Register::isPhysicalRegister(Reg))
 457    if (Register::isPhysicalRegister(Reg))
lib/Target/X86/X86DomainReassignment.cpp
 223   if (Register::isPhysicalRegister(DstReg) &&
 228   if (Register::isPhysicalRegister(SrcReg) &&
 244    if (Register::isPhysicalRegister(MO.getReg()))
lib/Target/X86/X86InstrInfo.cpp
 733  if (Register::isPhysicalRegister(SrcReg)) {
 4561  if (MO.isUndef() && Register::isPhysicalRegister(MO.getReg())) {
 4929    if (Register::isPhysicalRegister(DstReg))
 7579              Register::isPhysicalRegister(Op2.getReg())));
lib/Target/X86/X86InstructionSelector.cpp
 216  assert(Register::isPhysicalRegister(Reg));
 240  if (Register::isPhysicalRegister(DstReg)) {
 267  assert((!Register::isPhysicalRegister(SrcReg) || I.isCopy()) &&
 272      (Register::isPhysicalRegister(SrcReg) &&
 281    Register::isPhysicalRegister(SrcReg)) {
lib/Target/X86/X86OptimizeLEAs.cpp
 201     (!MO1.isReg() || !Register::isPhysicalRegister(MO1.getReg()));