reference, declarationdefinition
definition → references, declarations, derived classes, virtual overrides
reference to multiple definitions → definitions
unreferenced

References

include/llvm/CodeGen/TargetCallingConv.h
 177    VT = vt.getSimpleVT();
lib/CodeGen/CallingConvLower.cpp
  91   MVT ArgVT = Ins[i].VT;
 166   MVT VT = Ins[i].VT;
lib/CodeGen/SelectionDAG/FastISel.cpp
 1158    MyFlags.VT = RegisterVT;
lib/CodeGen/SelectionDAG/SelectionDAGBuilder.cpp
 9075     MyFlags.VT = RegisterVT;
 9100     MyFlags.VT = getPointerTy(DL);
 9284   assert(EVT(CLI.Ins[i].VT) == InVals[i].getValueType() &&
 9741    assert(EVT(Ins[i].VT) == InVals[i].getValueType() &&
lib/Target/AArch64/AArch64ISelLowering.cpp
 3158   MVT ValVT = Ins[i].VT;
 3912     assert(!Ins.empty() && Ins[0].VT == MVT::i64 &&
 4084    return In.VT.isScalableVector();
lib/Target/AMDGPU/AMDGPUISelLowering.cpp
 1103    InVals.push_back(DAG.getUNDEF(CLI.Ins[I].VT));
lib/Target/AMDGPU/R600ISelLowering.cpp
 1597   EVT VT = In.VT;
lib/Target/AMDGPU/SIISelLowering.cpp
 1572   assert((!Arg->VT.isVector() || Arg->VT.getScalarSizeInBits() == 16) &&
 1572   assert((!Arg->VT.isVector() || Arg->VT.getScalarSizeInBits() == 16) &&
 1585      assert((!Arg->VT.isVector() ||
 1586          Arg->VT.getScalarSizeInBits() == 16) &&
 2124    InVals.push_back(DAG.getUNDEF(Arg.VT));
 2132    VT = Ins[i].VT;
 2687     InVals.push_back(DAG.getUNDEF(CLI.Ins[I].VT));
lib/Target/ARM/ARMISelLowering.cpp
 2186     assert(!Ins.empty() && Ins[0].VT == MVT::i32 &&
lib/Target/AVR/AVRISelLowering.cpp
 975   MVT LocVT = (IsCall) ? (*Outs)[pos].VT : (*Ins)[pos].VT;
lib/Target/BPF/BPFISelLowering.cpp
 467    InVals.push_back(DAG.getConstant(0, DL, Ins[i].VT));
 468   return DAG.getCopyFromReg(Chain, DL, 1, Ins[0].VT, InFlag).getValue(1);
lib/Target/MSP430/MSP430ISelLowering.cpp
 483   MVT ArgVT = Args[ValNo].VT;
lib/Target/Mips/MipsCallLowering.cpp
 402     Arguments[i].VT, Arguments[i].ArgVT, Arguments[i].Flags);
lib/Target/NVPTX/NVPTXISelLowering.cpp
 1785    EVT EltType = Ins[i].VT;
 1836       ProxyRegTruncates.push_back(Optional<MVT>(Ins[VecIdx + j].VT));
 2525      InVals.push_back(DAG.getNode(ISD::UNDEF, dl, Ins[InsIdx].VT));
 2536      InVals.push_back(DAG.getNode(ISD::UNDEF, dl, Ins[InsIdx].VT));
 2543    InVals.push_back(DAG.getNode(ISD::UNDEF, dl, Ins[InsIdx].VT));
 2609       if (Ins[InsIdx].VT.isInteger() &&
 2610         Ins[InsIdx].VT.getSizeInBits() > LoadVT.getSizeInBits()) {
 2613        Elt = DAG.getNode(Extend, dl, Ins[InsIdx].VT, Elt);
 2636   assert(ObjectVT == Ins[InsIdx].VT &&
lib/Target/PowerPC/PPCISelLowering.cpp
 3741   if (CalculateStackSlotUsed(Ins[i].VT, Ins[i].ArgVT, Ins[i].Flags,
 3761   EVT ObjectVT = Ins[ArgNo].VT;
 4155    EVT ObjectVT = Ins[ArgNo].VT;
 4205   EVT ObjectVT = Ins[ArgNo].VT;
 4226    MinReservedArea += CalculateStackSlotSize(Ins[ArgNo].VT,
lib/Target/RISCV/RISCVISelLowering.cpp
 1625   MVT ArgVT = Ins[i].VT;
lib/Target/Sparc/SparcISelLowering.cpp
 1295  if (CLI.Ins.size() == 1 && CLI.Ins[0].VT == MVT::f32 && !CLI.CS)
lib/Target/SystemZ/SystemZISelLowering.cpp
 1229   VerifyVectorType(Ins[i].VT, Ins[i].ArgVT);
lib/Target/WebAssembly/WebAssemblyISelLowering.cpp
 827   InTys.push_back(In.VT);
 914   InVals.push_back(In.Used ? DAG.getNode(WebAssemblyISD::ARGUMENT, DL, In.VT,
 917               : DAG.getUNDEF(In.VT));
 920   MFI->addParam(In.VT);