reference, declarationdefinition
definition → references, declarations, derived classes, virtual overrides
reference to multiple definitions → definitions
unreferenced

References

gen/lib/Target/AMDGPU/AMDGPUGenDAGISel.inc
78716  assert(N->getNumOperands() == 2);
gen/lib/Target/X86/X86GenDAGISel.inc
253978  for (unsigned i = 3, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i)
include/llvm/CodeGen/SelectionDAGNodes.h
 987   if (getNumOperands() != 0 &&
 988     getOperand(getNumOperands()-1).getValueType() == MVT::Glue)
 989    return getOperand(getNumOperands()-1).getNode();
 1167  return Node->getNumOperands();
 2555   return SDNodeIterator(N, N->getNumOperands());
lib/CodeGen/SelectionDAG/DAGCombiner.cpp
 1693  if (unsigned NumOps = N->getNumOperands()) {
 1708  if (N->getNumOperands() == 2) {
 1901   for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i)
 8525  if (LHS->getNumOperands() != 2 || RHS->getNumOperands() != 2)
 8525  if (LHS->getNumOperands() != 2 || RHS->getNumOperands() != 2)
11262   for (unsigned i = 0, e = BV->getNumOperands(); i != e;
11292               NumOutputsPerInput*BV->getNumOperands());
15463   for (unsigned j = 1; j < N->getNumOperands(); ++j)
17064  unsigned NumInScalars = N->getNumOperands();
17130  for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i) {
17287  int NumBVOps = BV->getNumOperands();
17378  unsigned NumElems = N->getNumOperands();
17602  unsigned NumElems = N->getNumOperands();
17644     unsigned NumElts = N->getNumOperands() * SrcVT.getVectorNumElements();
17648      SmallVector<SDValue, 8> Ops(N->getNumOperands(), Splat);
17665  if (!LegalTypes && (N->getNumOperands() > 1)) {
17676   for (unsigned i = 0; i < N->getNumOperands(); ++i) {
17844  if (N->getNumOperands() == 1)
17862    unsigned NumOps = N->getNumOperands() * In.getNumOperands();
17976  for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i) {
18930    assert(V->getNumOperands() == NumElts &&
lib/CodeGen/SelectionDAG/InstrEmitter.cpp
  62  unsigned N = Node->getNumOperands();
 123     for (unsigned i = 0, e = User->getNumOperands(); i != e; ++i) {
 636  unsigned NumOps = Node->getNumOperands();
 959    for (unsigned i = 0, e = F->getNumOperands(); i != e; ++i)
 1046   unsigned NumOps = Node->getNumOperands();
lib/CodeGen/SelectionDAG/LegalizeDAG.cpp
 1404  for (unsigned i = 0, e = Node->getNumOperands(); i != e; ++i) {
 1805  unsigned NumElems = Node->getNumOperands();
 1899  unsigned NumElems = Node->getNumOperands();
 2090  for (unsigned i = 1, e = Node->getNumOperands(); i != e; ++i) {
 4424   for (unsigned I = 0, E = Node->getNumOperands(); I != E; ++I) {
lib/CodeGen/SelectionDAG/LegalizeIntegerTypes.cpp
 629  unsigned NumOps = N->getNumOperands();
 4123  unsigned NumElems = N->getNumOperands();
 4191  unsigned NumOperands = N->getNumOperands();
 4301  unsigned NumElems = N->getNumOperands();
lib/CodeGen/SelectionDAG/LegalizeTypes.cpp
 206   if (Node.getNumOperands() == 0) {
 285   unsigned NumOperands = N->getNumOperands();
 404    User->setNodeId(User->getNumOperands() - 1);
 407    if (User->getNumOperands() == 1)
 442   for (unsigned i = 0, NumOps = Node.getNumOperands(); i < NumOps; ++i)
 494  for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i) {
 535  N->setNodeId(N->getNumOperands() - NumProcessed);
 982  unsigned NumOps = N->getNumOperands();
 1012  for (unsigned i = 1, e = Node->getNumOperands(); i != e; ++i) {
lib/CodeGen/SelectionDAG/LegalizeVectorTypes.cpp
 224  unsigned NumOpers = N->getNumOperands();
 707  SmallVector<SDValue, 8> Ops(N->getNumOperands());
 708  for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i < e; ++i)
 1129  assert(!(N->getNumOperands() & 1) && "Unsupported CONCAT_VECTORS");
 1131  unsigned NumSubvectors = N->getNumOperands() / 2;
 1301  unsigned NumOps = N->getNumOperands();
 1357  SmallVector<SDValue, 4> Operands(N->getNumOperands());
 1372   for (unsigned j = 1, e = N->getNumOperands(); j != e; ++j) {
 3095  unsigned NumOpers = N->getNumOperands();
 3276    if (N->getNumOperands() == 1)
 3305    if (N->getNumOperands() == 1)
 3315    if (N->getNumOperands() == 1)
 3331   if (N->getNumOperands() == 1)
 3597  unsigned NumOperands = N->getNumOperands();
 3819   for (unsigned i = 1; i < N->getNumOperands(); ++i)
 3850  for (unsigned i = 0, e = InMask->getNumOperands(); i < e; ++i)
 4390  unsigned NumOperands = N->getNumOperands();
lib/CodeGen/SelectionDAG/ResourcePriorityQueue.cpp
 129   for (unsigned i = 0, e = ScegN->getNumOperands(); i != e; ++i) {
 334  for (unsigned i = 0, e = SU->getNode()->getNumOperands(); i != e; ++i) {
 484   for (unsigned i = 0, e = ScegN->getNumOperands(); i != e; ++i) {
lib/CodeGen/SelectionDAG/ScheduleDAGFast.cpp
 485    unsigned NumOps = Node->getNumOperands();
 673  unsigned NumOps = N->getNumOperands();
lib/CodeGen/SelectionDAG/ScheduleDAGRRList.cpp
 1365    unsigned NumOps = Node->getNumOperands();
lib/CodeGen/SelectionDAG/ScheduleDAGSDNodes.cpp
 169    N->getOperand(N->getNumOperands()-1).getValueType() == MVT::Glue) {
 202  unsigned NumOps = Node->getNumOperands();
 368   while (N->getNumOperands() &&
 369      N->getOperand(N->getNumOperands()-1).getValueType() == MVT::Glue) {
 370    N = N->getOperand(N->getNumOperands()-1).getNode();
 472    for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i) {
lib/CodeGen/SelectionDAG/SelectionDAG.cpp
 159  unsigned i = 0, e = N->getNumOperands();
 263  if (N->getNumOperands() == 0)
 800   assert(N->getNumOperands() == 2 && "Wrong number of operands!");
 812   assert(N->getNumOperands() == N->getValueType(0).getVectorNumElements() &&
 2403  for (unsigned i = 0, e = BV->getNumOperands(); i != e; ++i) {
 4834  assert((!BV1 || !BV2 || BV1->getNumOperands() == BV2->getNumOperands()) &&
 4834  assert((!BV1 || !BV2 || BV1->getNumOperands() == BV2->getNumOperands()) &&
 4845  unsigned NumOps = BV1 ? BV1->getNumOperands() : BV2->getNumOperands();
 4845  unsigned NumOps = BV1 ? BV1->getNumOperands() : BV2->getNumOperands();
 7449  assert(N->getNumOperands() == 1 && "Update with wrong number of operands");
 7474  assert(N->getNumOperands() == 2 && "Update with wrong number of operands");
 7525  assert(N->getNumOperands() == NumOps &&
 7796  for (unsigned i = 1, e = Node->getNumOperands(); i != e; ++i)
 8414   unsigned NOps = N.getNumOperands();
 8538   unsigned Degree = N->getNumOperands();
 8597  assert(AllNodes.front().getNumOperands() == 0 &&
 9120  SmallVector<SDValue, 4> Operands(N->getNumOperands());
 9130   for (unsigned j = 0, e = N->getNumOperands(); j != e; ++j) {
 9380  unsigned int NumOps = getNumOperands();
 9430   UndefElements->resize(getNumOperands());
 9432  assert(getNumOperands() == DemandedElts.getBitWidth() &&
 9437  for (unsigned i = 0, e = getNumOperands(); i != e; ++i) {
 9462  APInt DemandedElts = APInt::getAllOnesValue(getNumOperands());
lib/CodeGen/SelectionDAG/SelectionDAGBuilder.cpp
 1062    assert(PendingExports[i].getNode()->getNumOperands() > 1);
 8822  unsigned NumCallRegArgs = Call->getNumOperands() - (HasGlue ? 4 : 3);
lib/CodeGen/SelectionDAG/SelectionDAGDumper.cpp
 799  return Node.getNumOperands() == 0;
 881  for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i) {
 955  for (unsigned i = 0, e = getNumOperands(); i != e; ++i) {
lib/CodeGen/SelectionDAG/SelectionDAGISel.cpp
 2971    if (N->getNumOperands() != 0 &&
 2972      N->getOperand(N->getNumOperands()-1).getValueType() == MVT::Glue)
 2973     InputGlue = N->getOperand(N->getNumOperands()-1);
 3418     assert(NodeToMatch->getNumOperands() >= FirstOpToCopy &&
 3422     for (unsigned i = FirstOpToCopy, e = NodeToMatch->getNumOperands();
lib/CodeGen/SelectionDAG/StatepointLowering.cpp
 686   Glue = CallNode->getOperand(CallNode->getNumOperands() - 1);
 738    CallNode->getNumOperands() - (CallHasIncomingGlue ? 4 : 3);
lib/Target/AArch64/AArch64ISelDAGToDAG.cpp
 3362   if (Node->getNumOperands() >= 3)
lib/Target/AArch64/AArch64ISelLowering.cpp
 9987  if (N->getNumOperands() == 2 &&
11009  unsigned AddrOpIdx = N->getNumOperands() - 1;
11484  if (Op->getNumOperands() != 2)
11827   if (Copy->getOperand(Copy->getNumOperands() - 1).getValueType() ==
lib/Target/AMDGPU/AMDGPUISelDAGToDAG.cpp
 105  assert(N->getOpcode() == ISD::BUILD_VECTOR && N->getNumOperands() == 2);
 593  for (unsigned i = 1, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i)
 685  unsigned NOps = N->getNumOperands();
 2228   N->getOperand(N->getNumOperands() - 1) // New glue
 2263  const bool HasVSrc = N->getNumOperands() == 4;
 2264  assert(HasVSrc || N->getNumOperands() == 3);
lib/Target/AMDGPU/AMDGPUISelLowering.cpp
 549  return N->getNumOperands() > 2 || VT == MVT::f64;
lib/Target/AMDGPU/R600ISelLowering.cpp
 2270   for (unsigned i = 1, e = Node->getNumOperands(); i < e; i += 2) {
lib/Target/AMDGPU/SIISelLowering.cpp
10276  for (unsigned i = 0; i < Node->getNumOperands(); ++i) {
10353   for (unsigned I = 3, N = Node->getNumOperands(); I != N; ++I)
lib/Target/AMDGPU/SIInstrInfo.cpp
  95  unsigned N = Node->getNumOperands();
lib/Target/ARM/ARMISelDAGToDAG.cpp
 998    MemN->getConstantOperandVal(MemN->getNumOperands() - 1) == 1)) {
 4634  unsigned NumOps = N->getNumOperands();
lib/Target/ARM/ARMISelLowering.cpp
 2879   if (Copy->getOperand(Copy->getNumOperands()-1).getValueType() == MVT::Glue)
 2905     if (UI->getOperand(UI->getNumOperands()-1).getValueType() == MVT::Glue)
 2920   if (Copy->getOperand(Copy->getNumOperands()-1).getValueType() == MVT::Glue)
 8245  for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i) {
11071  for (unsigned i = 0, e = N0->getNumOperands(); i != e; ++i) {
11248  assert(AddeSubeNode->getNumOperands() == 3 &&
12656  if (N->getNumOperands() == 2)
13049    for (unsigned i = AddrOpIdx + 1; i < N->getNumOperands() - 1; ++i)
15943  for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i) {
16056  assert(ResNode->getNumOperands() == 2 && "divmod should return two operands");
lib/Target/AVR/AVRISelDAGToDAG.cpp
 420  unsigned LastOpNum = N->getNumOperands() - 1;
lib/Target/BPF/BPFISelDAGToDAG.cpp
 268   if (OP1N->getOpcode() <= ISD::BUILTIN_OP_END || OP1N->getNumOperands() == 0)
 280       LDAddrNode->getNumOperands() > 0) {
lib/Target/Hexagon/HexagonISelDAGToDAG.cpp
 300  if (C->getNumOperands() < 4 || Loc.getNode() != C->getOperand(3).getNode())
 389   if (IntN->getNumOperands() == 6) {
 424   if (IntN->getNumOperands() == 7) {
 1177    SmallVector<SDValue,2> Ops(U->getNumOperands());
 1178    for (unsigned i = 0, n = U->getNumOperands(); i != n; ++i)
lib/Target/Hexagon/HexagonISelDAGToDAGHVX.cpp
 967   for (unsigned j = 0, f = W->getNumOperands(); j != f; ++j)
lib/Target/Mips/MipsISelLowering.cpp
 2985      Node->getNumOperands() < 1 ||
lib/Target/Mips/MipsSEISelDAGToDAG.cpp
 896   if (Node->getNumOperands() != 4)
lib/Target/Mips/MipsSEISelLowering.cpp
 517             makeArrayRef(Ops, Op0->getNumOperands()));
 926              makeArrayRef(Ops, Op0Op0->getNumOperands()));
 1334  for (++OpNo ; OpNo < Op->getNumOperands(); ++OpNo)
 2440  for (unsigned i = 0; i < Op->getNumOperands(); ++i)
lib/Target/NVPTX/NVPTXISelDAGToDAG.cpp
 1037    N->getOperand(N->getNumOperands() - 1))->getZExtValue();
 2249  SDValue Flag = N->getOperand(N->getNumOperands() - 1);
lib/Target/NVPTX/NVPTXISelLowering.cpp
 1893  unsigned NumOperands = Node->getNumOperands();
 4516    cast<ConstantSDNode>(Val->getOperand(Val->getNumOperands()-1))->
lib/Target/PowerPC/PPCISelDAGToDAG.cpp
 597  if (N->getNumOperands() != 2 ||
 5486   if (User->getNumOperands() != 2)
lib/Target/PowerPC/PPCISelLowering.cpp
 2111  unsigned EltSize = 16/N->getNumOperands();
 2118   for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i) {
 2163  for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i) {
 8205  for (int i = 0, e = V->getNumOperands(); i < e; ++i) {
 8278   assert(BVN->getNumOperands() == 4 &&
 9596  for (int i = 0, e = AtomicNode->getNumOperands(); i < e; i++)
12651   for (int i = 0, e = N->getNumOperands(); i < e; ++i) {
12675   for (int i = 0, e = N->getNumOperands(); i < e; ++i) {
12735    N->getNumOperands() == 1)
12738  for (int i = 1, e = N->getNumOperands(); i < e; ++i) {
12773   IsRoundOfExtLoad ? N->getOperand(N->getNumOperands()-1).getOperand(0) :
12774            N->getOperand(N->getNumOperands()-1);
12790   for (int i = N->getNumOperands() - 1; i >= 0; i--)
12813  for (unsigned i = 0; i < N->getNumOperands(); i++) {
12894  for (unsigned i = 0; i < N->getNumOperands(); i++) {
13955     for (unsigned i = 0, e = User->getNumOperands(); i != e; ++i) {
lib/Target/Sparc/SparcISelDAGToDAG.cpp
 160  unsigned NumOps = N->getNumOperands();
lib/Target/Sparc/SparcISelLowering.cpp
 2176  assert(Op->getNumOperands() >= numArgs && "Not enough operands!");
lib/Target/X86/X86ISelDAGToDAG.cpp
 367     if (User->getNumOperands() != 2)
lib/Target/X86/X86ISelLowering.cpp
 2678   if (Copy->getOperand(Copy->getNumOperands()-1).getValueType() == MVT::Glue)
 2691   if (UI->getNumOperands() > 4)
 2693   if (UI->getNumOperands() == 4 &&
 2694     UI->getOperand(UI->getNumOperands()-1).getValueType() != MVT::Glue)
 6432   ImmN = N->getOperand(N->getNumOperands() - 1);
 6439   ImmN = N->getOperand(N->getNumOperands() - 1);
 6447   ImmN = N->getOperand(N->getNumOperands() - 1);
 6500   ImmN = N->getOperand(N->getNumOperands() - 1);
 6510   ImmN = N->getOperand(N->getNumOperands() - 1);
 6518   ImmN = N->getOperand(N->getNumOperands() - 1);
 6526   ImmN = N->getOperand(N->getNumOperands() - 1);
 6533   ImmN = N->getOperand(N->getNumOperands() - 1);
 6540   ImmN = N->getOperand(N->getNumOperands() - 1);
 6594   ImmN = N->getOperand(N->getNumOperands() - 1);
 6607   ImmN = N->getOperand(N->getNumOperands() - 1);
 6615   ImmN = N->getOperand(N->getNumOperands() - 1);
 8119  unsigned NumElts = Op->getNumOperands();
10306  BV1 = ((BV1 && Size != (int)BV1->getNumOperands()) ? nullptr : BV1);
10307  BV2 = ((BV2 && Size != (int)BV2->getNumOperands()) ? nullptr : BV2);
10467    int Scale = Size / V->getNumOperands();
10490    int Scale = V->getNumOperands() / Size;
22464   unsigned NumElts = SrcOp->getNumOperands();
23806   assert(N->getNumOperands() == 3 && "Unexpected number of operands!");
25406  for (unsigned i = 0, e = Op->getNumOperands(); i != e; ++i) {
27622   Ops.push_back(Op->getOperand(Op->getNumOperands() - 1));
27643   Ops.push_back(Op->getOperand(Op->getNumOperands() - 1));
35390  unsigned NumElts = BV->getNumOperands();
37108   if (Other.getNode() && Other->getNumOperands() == 2 &&
37805  assert(N->getNumOperands() == 2 && "NumOperands of Mul are 2");
42545  if (N->getNumOperands() == 4)
42567  if (N->getNumOperands() == 4)
lib/Target/X86/X86InstrInfo.cpp
 5619  unsigned NumOps = N->getNumOperands();
lib/Target/XCore/XCoreISelDAGToDAG.cpp
 224  for (unsigned i = 0, e = Chain->getNumOperands(); i != e; ++i) {