reference, declarationdefinition
definition → references, declarations, derived classes, virtual overrides
reference to multiple definitions → definitions
unreferenced

References

gen/lib/Target/AMDGPU/AMDGPUGenDAGISel.inc
79862  return CurDAG->getTargetConstant(N->get(), SDLoc(N), MVT::i32);
gen/lib/Target/X86/X86GenDAGISel.inc
254047  ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(N->getOperand(2))->get();
254057  ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(N->getOperand(2))->get();
254534  ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(N->getOperand(2))->get();
254544  ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(N->getOperand(2))->get();
254787  ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(N->getOperand(2))->get();
254795  ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(N->getOperand(2))->get();
lib/CodeGen/SelectionDAG/DAGCombiner.cpp
 2015  ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(SetCC->getOperand(2))->get();
 4436  ISD::CondCode CC0 = cast<CondCodeSDNode>(N0CC)->get();
 4437  ISD::CondCode CC1 = cast<CondCodeSDNode>(N1CC)->get();
 6906   ISD::CondCode NotCC = ISD::getSetCCInverse(cast<CondCodeSDNode>(CC)->get(),
 8196  ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(Cond.getOperand(2))->get();
 8452   ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(N0.getOperand(2))->get();
 8699   ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(N0.getOperand(2))->get();
 8799  ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(N4)->get();
 8846    cast<CondCodeSDNode>(N->getOperand(2))->get(), SDLoc(N), !PreferSetCC);
 8989    ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(User->getOperand(2))->get();
 9391  ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(SetCC.getOperand(2))->get();
 9545   ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(N0.getOperand(2))->get();
 9657    cast<CondCodeSDNode>(N.getOperand(2))->get() != ISD::SETNE)
 9915       cast<CondCodeSDNode>(N0.getOperand(2))->get(), true))
10076               cast<CondCodeSDNode>(N0.getOperand(2))->get());
10085            cast<CondCodeSDNode>(N0.getOperand(2))->get());
10094       cast<CondCodeSDNode>(N0.getOperand(2))->get(), true))
12286    ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(Cond.getOperand(2))->get();
13435                CondLHS, CondRHS, CC->get(), SDLoc(N),
19685                 cast<CondCodeSDNode>(N0.getOperand(2))->get());
19729     CC = cast<CondCodeSDNode>(TheSelect->getOperand(4))->get();
19736      CC = cast<CondCodeSDNode>(Cmp.getOperand(2))->get();
lib/CodeGen/SelectionDAG/LegalizeDAG.cpp
 1033     cast<CondCodeSDNode>(Node->getOperand(CCOperand))->get();
 1637  ISD::CondCode CCCode = cast<CondCodeSDNode>(CC)->get();
 3428               cast<CondCodeSDNode>(Tmp1.getOperand(2))->get());
 3557   ISD::CondCode CCOp = cast<CondCodeSDNode>(CC)->get();
 4323     cast<CondCodeSDNode>(Node->getOperand(2))->get();
 4336     cast<CondCodeSDNode>(Node->getOperand(1))->get();
lib/CodeGen/SelectionDAG/LegalizeFloatTypes.cpp
 916  ISD::CondCode CCCode = cast<CondCodeSDNode>(N->getOperand(1))->get();
 972  ISD::CondCode CCCode = cast<CondCodeSDNode>(N->getOperand(4))->get();
 996  ISD::CondCode CCCode = cast<CondCodeSDNode>(N->getOperand(2))->get();
 1710  ISD::CondCode CCCode = cast<CondCodeSDNode>(N->getOperand(1))->get();
 1770  ISD::CondCode CCCode = cast<CondCodeSDNode>(N->getOperand(4))->get();
 1788  ISD::CondCode CCCode = cast<CondCodeSDNode>(N->getOperand(2))->get();
 1995  ISD::CondCode CCCode = cast<CondCodeSDNode>(N->getOperand(2))->get();
lib/CodeGen/SelectionDAG/LegalizeIntegerTypes.cpp
 1313  PromoteSetCCOperands(LHS, RHS, cast<CondCodeSDNode>(N->getOperand(1))->get());
 1431  PromoteSetCCOperands(LHS, RHS, cast<CondCodeSDNode>(N->getOperand(4))->get());
 1443  PromoteSetCCOperands(LHS, RHS, cast<CondCodeSDNode>(N->getOperand(2))->get());
 3792  ISD::CondCode CCCode = cast<CondCodeSDNode>(N->getOperand(1))->get();
 3810  ISD::CondCode CCCode = cast<CondCodeSDNode>(N->getOperand(4))->get();
 3828  ISD::CondCode CCCode = cast<CondCodeSDNode>(N->getOperand(2))->get();
lib/CodeGen/SelectionDAG/SelectionDAG.cpp
 852   assert(CondCodeNodes[cast<CondCodeSDNode>(N)->get()] &&
 854   Erased = CondCodeNodes[cast<CondCodeSDNode>(N)->get()] != nullptr;
 855   CondCodeNodes[cast<CondCodeSDNode>(N)->get()] = nullptr;
 5489   if (SDValue V = FoldSetCC(VT, N1, N2, cast<CondCodeSDNode>(N3)->get(), DL))
lib/CodeGen/SelectionDAG/SelectionDAGDumper.cpp
 397   switch (cast<CondCodeSDNode>(this)->get()) {
lib/CodeGen/SelectionDAG/SelectionDAGISel.cpp
 2528  return cast<CondCodeSDNode>(N)->get() ==
lib/CodeGen/SelectionDAG/TargetLowering.cpp
 1248   ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(Op.getOperand(2))->get();
 3225        cast<CondCodeSDNode>(TopSetCC.getOperand(2))->get(),
 3390     ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(N0.getOperand(2))->get();
 6862  ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(Op.getOperand(2))->get();
lib/Target/AArch64/AArch64ISelLowering.cpp
 1818   ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(Val->getOperand(2))->get();
 2271  ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(Sel.getOperand(4))->get();
 4678  ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(Op.getOperand(1))->get();
 4950  ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(Op.getOperand(2))->get();
 5206  ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(Op.getOperand(4))->get();
 5244   CC = cast<CondCodeSDNode>(CCVal->getOperand(2))->get();
 8147  ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(Op.getOperand(2))->get();
10195   SetCCInfo.Info.Generic.CC = cast<CondCodeSDNode>(Op.getOperand(2))->get();
11585          cast<CondCodeSDNode>(N0.getOperand(2))->get());
lib/Target/AMDGPU/AMDGPUISelDAGToDAG.cpp
 2030   ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(Cond.getOperand(2))->get();
lib/Target/AMDGPU/AMDGPUISelLowering.cpp
 1268  ISD::CondCode CCOpcode = cast<CondCodeSDNode>(CC)->get();
 3433  ISD::CondCode CCOpcode = cast<CondCodeSDNode>(Cond.getOperand(2))->get();
 3568    ISD::CondCode NewCC = getSetCCInverse(cast<CondCodeSDNode>(CC)->get(),
lib/Target/AMDGPU/R600ISelLowering.cpp
 973  ISD::CondCode CCOpcode = cast<CondCodeSDNode>(CC)->get();
 1008   ISD::CondCode CCOpcode = cast<CondCodeSDNode>(CC)->get();
 1028   ISD::CondCode CCOpcode = cast<CondCodeSDNode>(CC)->get();
 1989   ISD::CondCode NCC = cast<CondCodeSDNode>(N->getOperand(4))->get();
 2001    ISD::CondCode LHSCC = cast<CondCodeSDNode>(LHS.getOperand(4))->get();
lib/Target/AMDGPU/SIISelLowering.cpp
 4472     cast<CondCodeSDNode>(SetCC->getOperand(2).getNode())->get() ==
 8293   ISD::CondCode LCC = cast<CondCodeSDNode>(LHS.getOperand(2))->get();
 8294   ISD::CondCode RCC = cast<CondCodeSDNode>(RHS.getOperand(2))->get();
 8335   ISD::CondCode LCC = cast<CondCodeSDNode>(LHS.getOperand(2))->get();
 9777  ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(N->getOperand(2))->get();
lib/Target/ARC/ARCISelLowering.cpp
 166  ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(Op.getOperand(4))->get();
 199  ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(Op.getOperand(1))->get();
lib/Target/ARM/ARMISelLowering.cpp
 4742  ISD::CondCode CC1 = cast<CondCodeSDNode>(Op.getOperand(4))->get();
 4752  ISD::CondCode CC2 = cast<CondCodeSDNode>(Op2.getOperand(4))->get();
 4840  ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(Op.getOperand(4))->get();
 4918  ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(Op.getOperand(4))->get();
 5124  ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(Op.getOperand(1))->get();
 5211  ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(Op.getOperand(1))->get();
 6166  ISD::CondCode SetCCOpcode = cast<CondCodeSDNode>(CC)->get();
 6358    IntCCToARMCC(cast<CondCodeSDNode>(Cond)->get()), DL, MVT::i32);
14062   CC = cast<CondCodeSDNode>(N.getOperand(2))->get();
14104   CC = cast<CondCodeSDNode>(N->getOperand(1))->get();
lib/Target/AVR/AVRISelLowering.cpp
 621  ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(Op.getOperand(1))->get();
 639  ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(Op.getOperand(4))->get();
 654  ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(Op.getOperand(2))->get();
lib/Target/BPF/BPFISelLowering.cpp
 500  ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(Op.getOperand(1))->get();
 518  ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(Op.getOperand(4))->get();
lib/Target/Hexagon/HexagonISelLowering.cpp
 814  ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(Op.getOperand(2))->get();
lib/Target/Lanai/LanaiISelLowering.cpp
 803  ISD::CondCode SetCCOpcode = cast<CondCodeSDNode>(CC)->get();
lib/Target/MSP430/MSP430ISelLowering.cpp
 1115  ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(Op.getOperand(1))->get();
 1147  ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(Op.getOperand(2))->get();
 1210  ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(Op.getOperand(4))->get();
lib/Target/Mips/MipsISelLowering.cpp
 659  ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(Op.getOperand(2))->get();
 709   ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(SetCC.getOperand(2))->get();
 745   ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(SetCC.getOperand(2))->get();
lib/Target/Mips/MipsSEISelLowering.cpp
 973  if (!isLegalDSPCondCode(Ty, cast<CondCodeSDNode>(N->getOperand(2))->get()))
lib/Target/NVPTX/NVPTXISelDAGToDAG.cpp
 583  }(CondCode.get());
lib/Target/PowerPC/PPCISelDAGToDAG.cpp
 3593   cast<CondCodeSDNode>(Compare.getOperand(CCOpNum))->get();
 4009  ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(N->getOperand(2))->get();
 4257    cast<CondCodeSDNode>(SetOrSelCC.getOperand(InnerIsSel ? 4 : 2))->get();
 4808   ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(N->getOperand(4))->get();
 5014   ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(N->getOperand(1))->get();
 5270   ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(O.getOperand(4))->get();
lib/Target/PowerPC/PPCISelLowering.cpp
 2976  ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(Op.getOperand(2))->get();
 7235  ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(Op.getOperand(4))->get();
11993  ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(N->getOperand(2))->get();
12044     N->getOpcode() == ISD::SETCC ? 2 : 4))->get();
12584  ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(N->getOperand(2))->get();
13993   ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(N->getOperand(1))->get();
15226  switch(cast<CondCodeSDNode>(Cmp.getOperand(2))->get()) {
15539  ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(Cond.getOperand(2))->get();
lib/Target/RISCV/RISCVISelLowering.cpp
 631   ISD::CondCode CCVal = CC->get();
lib/Target/Sparc/SparcISelLowering.cpp
 2431  ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(Op.getOperand(1))->get();
 2469  ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(Op.getOperand(4))->get();
lib/Target/SystemZ/SystemZISelLowering.cpp
 2740  ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(Op.getOperand(2))->get();
 2752  ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(Op.getOperand(1))->get();
 2794  ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(Op.getOperand(4))->get();
lib/Target/X86/X86ISelDAGToDAG.cpp
 4117  ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(Setcc.getOperand(2))->get();
lib/Target/X86/X86ISelLowering.cpp
20528  ISD::CondCode SetCCOpcode = cast<CondCodeSDNode>(CC)->get();
20632  ISD::CondCode Cond = cast<CondCodeSDNode>(CC)->get();
21067  ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(Op.getOperand(2))->get();
21098  X86::CondCode CC = TranslateIntegerX86CC(cast<CondCodeSDNode>(Cond)->get());
21219     cast<CondCodeSDNode>(Cond.getOperand(2))->get(), CondOp0, CondOp1);
21976   if (cast<CondCodeSDNode>(Cond.getOperand(2))->get() == ISD::SETEQ &&
22110        cast<CondCodeSDNode>(Cond.getOperand(2))->get() == ISD::SETOEQ) {
22141        cast<CondCodeSDNode>(Cond.getOperand(2))->get() == ISD::SETUNE) {
35482     cast<CondCodeSDNode>(N0.getOperand(2))->get() == ISD::SETLT) {
36579      ISD::getSetCCInverse(cast<CondCodeSDNode>(CC)->get(),
36840   ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(Cond.getOperand(2))->get();
36991   ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(Cond.getOperand(2))->get();
37076   ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(Cond.getOperand(2))->get();
37096   ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(Cond.getOperand(2))->get();
37165   ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(Cond.getOperand(2))->get();
42432  ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(N0.getOperand(2))->get();
42651  ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(SetCC->getOperand(2))->get();
42817  ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(N->getOperand(2))->get();