reference, declarationdefinition
definition → references, declarations, derived classes, virtual overrides
reference to multiple definitions → definitions
unreferenced

References

lib/CodeGen/SelectionDAG/DAGCombiner.cpp
 3646   return DAG.getSelect(DL, VT, DAG.getSetCC(DL, CCVT, N0, N1, ISD::SETEQ),
 3739   SDValue IsOne = DAG.getSetCC(DL, CCVT, N1, One, ISD::SETEQ);
 3740   SDValue IsAllOnes = DAG.getSetCC(DL, CCVT, N1, AllOnes, ISD::SETEQ);
 3750   SDValue IsNeg = DAG.getSetCC(DL, CCVT, N1, Zero, ISD::SETLT);
 3789   return DAG.getSelect(DL, VT, DAG.getSetCC(DL, CCVT, N0, N1, ISD::SETEQ),
 3886   return DAG.getSelect(DL, VT, DAG.getSetCC(DL, CCVT, N0, N1, ISD::SETEQ),
 4459    return DAG.getSetCC(DL, VT, Or, LR, CC1);
 4478    return DAG.getSetCC(DL, VT, And, LR, CC1);
 4492   return DAG.getSetCC(DL, VT, Add, Two, ISD::SETUGE);
 4506    return DAG.getSetCC(DL, VT, Or, Zero, CC1);
 4531      return DAG.getSetCC(DL, VT, And, Zero, CC0);
 4552    return DAG.getSetCC(DL, VT, LL, LR, NewCC);
 5030  SDValue Setcc = DAG.getSetCC(DL, CCVT, NewAnd, Zero, ISD::SETEQ);
 6914     return DAG.getSetCC(SDLoc(N0), VT, LHS, RHS, NotCC);
 8761     SDValue WideSetCC = DAG.getSetCC(DL, WideSetCCVT, WideLHS, WideRHS, CC);
 9566      return DAG.getSetCC(DL, VT, N00, N01, CC);
 9573      SDValue VsetCC = DAG.getSetCC(DL, MatchingVecType, N00, N01, CC);
 9607     SDValue SetCC = DAG.getSetCC(DL, SetCCVT, N00, N01, CC);
10074     return DAG.getSetCC(SDLoc(N), VT, N0.getOperand(0),
10083     DAG.getSetCC(SDLoc(N), MatchingVectorType, N0.getOperand(0),
13363      return DAG.getSetCC(DL, getSetCCResultType(Op0.getValueType()),
13413    return DAG.getSetCC(SDLoc(TheXor), SetCCVT, Op0, Op1,
20016    DAG.getSetCC(DL, getSetCCResultType(N0.getValueType()), N0, N1, CC);
20115    SCC = DAG.getSetCC(DL, CmpResVT, N0, N1, CC);
20121    SCC = DAG.getSetCC(SDLoc(N0), MVT::i1, N0, N1, CC);
20450      SDValue IsDenorm = DAG.getSetCC(DL, CCVT, Fabs, NormC, ISD::SETLT);
20455      SDValue IsZero = DAG.getSetCC(DL, CCVT, Op, FPZero, ISD::SETEQ);
lib/CodeGen/SelectionDAG/LegalizeDAG.cpp
 1522   SDValue Cond = DAG.getSetCC(DL, getSetCCResultType(IntVT), SignBit,
 1718    SetCC1 = DAG.getSetCC(dl, VT, LHS, RHS, CC1);
 1719    SetCC2 = DAG.getSetCC(dl, VT, LHS, RHS, CC2);
 1722    SetCC1 = DAG.getSetCC(dl, VT, LHS, LHS, CC1);
 1723    SetCC2 = DAG.getSetCC(dl, VT, RHS, RHS, CC2);
 2407  SDValue SignSet = DAG.getSetCC(dl, getSetCCResultType(SrcVT), Op0,
 2790     DAG.getSetCC(dl, Node->getValueType(1), LHS, RHS, ISD::SETEQ);
 3360   SDValue Overflow = DAG.getSetCC(dl, SetCCType, Sum, LHS, CC);
 3373     IsAdd ? DAG.getSetCC(dl, SetCCType, Sum2, Zero, ISD::SETEQ)
 3374        : DAG.getSetCC(dl, SetCCType, Sum, Zero, ISD::SETEQ);
lib/CodeGen/SelectionDAG/LegalizeFloatTypes.cpp
 1694  Tmp1 = DAG.getSetCC(dl, getSetCCResultType(LHSHi.getValueType()),
 1696  Tmp2 = DAG.getSetCC(dl, getSetCCResultType(LHSLo.getValueType()),
 1699  Tmp1 = DAG.getSetCC(dl, getSetCCResultType(LHSHi.getValueType()),
 1701  Tmp2 = DAG.getSetCC(dl, getSetCCResultType(LHSHi.getValueType()),
 1997  return DAG.getSetCC(SDLoc(N), NVT, Op0, Op1, CCCode);
lib/CodeGen/SelectionDAG/LegalizeIntegerTypes.cpp
 786  Ofl = DAG.getSetCC(dl, N->getValueType(1), Ofl, Res, ISD::SETNE);
 986  Ofl = DAG.getSetCC(dl, N->getValueType(1), Ofl, Res, ISD::SETNE);
 1064   Overflow = DAG.getSetCC(DL, N->getValueType(1), Hi,
 1071   Overflow = DAG.getSetCC(DL, N->getValueType(1), SExt, Mul, ISD::SETNE);
 1745   SDValue Success = DAG.getSetCC(SDLoc(N), N->getValueType(1), Tmp,
 2017  SDValue isShort = DAG.getSetCC(dl, getSetCCResultType(ShTy),
 2019  SDValue isZero = DAG.getSetCC(dl, getSetCCResultType(ShTy),
 2113  SDValue IsHiLeft = DAG.getSetCC(DL, CCT, LHSH, RHSH, CondC);
 2114  SDValue IsHiEq = DAG.getSetCC(DL, CCT, LHSH, RHSH, ISD::SETEQ);
 2217   SDValue Cmp1 = DAG.getSetCC(dl, getSetCCResultType(NVT), Lo, LoOps[0],
 2229   SDValue Cmp2 = DAG.getSetCC(dl, getSetCCResultType(NVT), Lo, LoOps[1],
 2238    DAG.getSetCC(dl, getSetCCResultType(LoOps[0].getValueType()),
 2348   Ovf = DAG.getSetCC(dl, N->getValueType(1), Sum, LHS, Cond);
 2484  SDValue HiIsNeg = DAG.getSetCC(dl, getSetCCResultType(NVT),
 2497  SDValue HiNotZero = DAG.getSetCC(dl, getSetCCResultType(NVT), Hi,
 2528  SDValue LoNotZero = DAG.getSetCC(dl, getSetCCResultType(NVT), Lo,
 2900     SDValue ProdNeg = DAG.getSetCC(dl, BoolVT, Product, Zero, ISD::SETLT);
 3003    SatMax = DAG.getSetCC(dl, BoolNVT, Tmp, NVTZero, ISD::SETNE);
 3006    SatMax = DAG.getSetCC(dl, BoolNVT, ResultHH, NVTZero, ISD::SETNE);
 3012    SatMax = DAG.getSetCC(dl, BoolNVT, HLAdjusted, NVTZero, ISD::SETNE);
 3035   SDValue HHGT0 = DAG.getSetCC(dl, BoolNVT, ResultHH, NVTZero, ISD::SETGT);
 3036   SDValue HHEQ0 = DAG.getSetCC(dl, BoolNVT, ResultHH, NVTZero, ISD::SETEQ);
 3037   SDValue HLUGT = DAG.getSetCC(dl, BoolNVT, ResultHL, HLLoMask, ISD::SETUGT);
 3041   SDValue HHLT = DAG.getSetCC(dl, BoolNVT, ResultHH, NVTNeg1, ISD::SETLT);
 3042   SDValue HHEQ = DAG.getSetCC(dl, BoolNVT, ResultHH, NVTNeg1, ISD::SETEQ);
 3043   SDValue HLULT = DAG.getSetCC(dl, BoolNVT, ResultHL, HLHiMask, ISD::SETULT);
 3048   SDValue HHGT0 = DAG.getSetCC(dl, BoolNVT, ResultHH, NVTZero, ISD::SETGT);
 3049   SDValue HHEQ0 = DAG.getSetCC(dl, BoolNVT, ResultHH, NVTZero, ISD::SETEQ);
 3050   SDValue HLNeg = DAG.getSetCC(dl, BoolNVT, ResultHL, NVTZero, ISD::SETLT);
 3054   SDValue HHLT = DAG.getSetCC(dl, BoolNVT, ResultHH, NVTNeg1, ISD::SETLT);
 3055   SDValue HHEQ = DAG.getSetCC(dl, BoolNVT, ResultHH, NVTNeg1, ISD::SETEQ);
 3056   SDValue HLPos = DAG.getSetCC(dl, BoolNVT, ResultHL, NVTZero, ISD::SETGE);
 3067   SatMax = DAG.getSetCC(dl, BoolNVT, ResultHH, HHLoMask, ISD::SETGT);
 3068   SatMin = DAG.getSetCC(dl, BoolNVT, ResultHH, HHHiMask, ISD::SETLT);
 3110  SDValue LHSSign = DAG.getSetCC(dl, OType, LHS, Zero, ISD::SETGE);
 3111  SDValue RHSSign = DAG.getSetCC(dl, OType, RHS, Zero, ISD::SETGE);
 3112  SDValue SignsMatch = DAG.getSetCC(dl, OType, LHSSign, RHSSign,
 3116  SDValue SumSign = DAG.getSetCC(dl, OType, Sum, Zero, ISD::SETGE);
 3117  SDValue SumSignNE = DAG.getSetCC(dl, OType, LHSSign, SumSign, ISD::SETNE);
 3385    DAG.getSetCC(dl, BitVT, LHSHigh, HalfZero, ISD::SETNE),
 3386    DAG.getSetCC(dl, BitVT, RHSHigh, HalfZero, ISD::SETNE));
 3467  SDValue Ofl = DAG.getSetCC(dl, N->getValueType(1), Temp2,
 3710   LoCmp = DAG.getSetCC(dl, getSetCCResultType(LHSLo.getValueType()), LHSLo,
 3785     DAG.getSetCC(dl, getSetCCResultType(HiVT), LHSHi, RHSHi, ISD::SETEQ);
 4016   SDValue SignSet = DAG.getSetCC(dl,
lib/CodeGen/SelectionDAG/SelectionDAG.cpp
 2099   return getSetCC(dl, VT, N2, N1, SwappedCond);
lib/CodeGen/SelectionDAG/SelectionDAGBuilder.cpp
 2351    Cond = DAG.getSetCC(dl, MVT::i1, CondLHS, CondRHS, CB.CC);
 2363    Cond = DAG.getSetCC(dl, MVT::i1, CmpOp, DAG.getConstant(High, dl, VT),
 2368    Cond = DAG.getSetCC(dl, MVT::i1, SUB,
 2447   SDValue CMP = DAG.getSetCC(
 2573  SDValue Cmp = DAG.getSetCC(dl, TLI.getSetCCResultType(DAG.getDataLayout(),
 2662   SDValue RangeCmp = DAG.getSetCC(dl,
 2695   Cmp = DAG.getSetCC(
 2701   Cmp = DAG.getSetCC(
 2713   Cmp = DAG.getSetCC(
 3220  setValue(&I, DAG.getSetCC(getCurSDLoc(), DestVT, Op1, Op2, Opcode));
 3239  setValue(&I, DAG.getSetCC(getCurSDLoc(), DestVT, Op1, Op2, Condition));
 6285   SDValue IsZeroShift = DAG.getSetCC(sdl, CCVT, ShAmt, Zero, ISD::SETEQ);
 7342  SDValue Cmp = DAG.getSetCC(getCurSDLoc(), MVT::i1, LoadL, LoadR, ISD::SETNE);
10080     SDValue Cond = DAG.getSetCC(
lib/CodeGen/SelectionDAG/TargetLowering.cpp
 2814    return DAG.getSetCC(DL, VT, N0, Zero, Cond);
 2831   return DAG.getSetCC(DL, VT, NewAnd, Zero, Cond);
 2929  SDValue T2 = DAG.getSetCC(DL, SCCVT, T1, X, NewCond);
 3001  SDValue T2 = DAG.getSetCC(DL, SCCVT, T1, N1C, Cond);
 3024   return DAG.getSetCC(DL, VT, Y, DAG.getConstant(0, DL, OpVT), Cond);
 3032   return DAG.getSetCC(DL, VT, X, DAG.getConstant(0, DL, OpVT), Cond);
 3045  return DAG.getSetCC(DL, VT, X, YShl1, Cond);
 3067   return DAG.getSetCC(dl, VT, N1, N0, SwappedCC);
 3078   return DAG.getSetCC(dl, VT, N1, N0, SwappedCC);
 3102     return DAG.getSetCC(dl, VT, N0.getOperand(0).getOperand(0),
 3125     return DAG.getSetCC(dl, VT, And, DAG.getConstant(0, dl, CTVT), CC);
 3138     SDValue LHS = DAG.getSetCC(dl, VT, CTOp, Zero, InvCond);
 3139     SDValue RHS = DAG.getSetCC(dl, VT, And, Zero, Cond);
 3195       return DAG.getSetCC(dl, VT, Trunc, DAG.getConstant(0, dl, MVT::i1),
 3198      return DAG.getSetCC(dl, VT, Trunc, C, Cond);
 3227      return DAG.getSetCC(dl, VT, TopSetCC.getOperand(0),
 3284      return DAG.getSetCC(dl, VT,
 3339      SDValue NewSetCC = DAG.getSetCC(dl, NewSetCCVT, N0.getOperand(0),
 3372    return DAG.getSetCC(dl, VT, ZextOp,
 3395      return DAG.getSetCC(dl, VT, N0.getOperand(0), N0.getOperand(1), CC);
 3423      return DAG.getSetCC(dl, VT, Val, N1,
 3439      return DAG.getSetCC(dl, VT, Op0.getOperand(0), Op0.getOperand(1),
 3455      return DAG.getSetCC(dl, VT, Op0,
 3461      return DAG.getSetCC(dl, VT, Op0,
 3476     return DAG.getSetCC(dl, VT, N0.getOperand(0), N1, Cond);
 3513      return DAG.getSetCC(dl, VT, N0,
 3533      return DAG.getSetCC(dl, VT, N0,
 3548      return DAG.getSetCC(dl, VT, N0, N1, ISD::SETNE);
 3552      return DAG.getSetCC(dl, VT, N0,
 3566      return DAG.getSetCC(dl, VT, N0, N1, ISD::SETNE);
 3570      return DAG.getSetCC(dl, VT, N0,
 3591     return DAG.getSetCC(dl, VT, N0,
 3601     return DAG.getSetCC(dl, VT, N0, ConstMinusOne, ISD::SETGT);
 3660       return DAG.getSetCC(dl, VT, Shift, CmpRHS, Cond);
 3690      return DAG.getSetCC(dl, VT, Shift, CmpRHS, NewCond);
 3705    return DAG.getSetCC(dl, VT, N0, N0, Cond);
 3713     return DAG.getSetCC(dl, VT, N0.getOperand(0), NegN1, SwapCond);
 3727       return DAG.getSetCC(dl, VT, N0, N1, ISD::SETOLE);
 3730       return DAG.getSetCC(dl, VT, N0, N1, ISD::SETULE);
 3733       return DAG.getSetCC(dl, VT, N0, N1, ISD::SETUGT);
 3736       return DAG.getSetCC(dl, VT, N0, N1, ISD::SETOGT);
 3740       return DAG.getSetCC(dl, VT, N0, N1, ISD::SETOGE);
 3743       return DAG.getSetCC(dl, VT, N0, N1, ISD::SETUGE);
 3746       return DAG.getSetCC(dl, VT, N0, N1, ISD::SETULT);
 3749       return DAG.getSetCC(dl, VT, N0, N1, ISD::SETOLT);
 3773    return DAG.getSetCC(dl, VT, N0, N1, NewCond);
 3783      return DAG.getSetCC(dl, VT, N0.getOperand(1), N1.getOperand(1), Cond);
 3785      return DAG.getSetCC(dl, VT, N0.getOperand(0), N1.getOperand(0), Cond);
 3789       return DAG.getSetCC(dl, VT, N0.getOperand(1), N1.getOperand(0),
 3792       return DAG.getSetCC(dl, VT, N0.getOperand(0), N1.getOperand(1),
 3805       return DAG.getSetCC(dl, VT, N0.getOperand(0),
 3817         DAG.getSetCC(dl, VT, N0.getOperand(0),
 3828        DAG.getSetCC(dl, VT, N0.getOperand(1),
 4869  SDValue IsOne = DAG.getSetCC(dl, VT, N1, One, ISD::SETEQ);
 5064  return DAG.getSetCC(DL, SETCCVT, Op0, QVal,
 5284    DAG.getSetCC(DL, SETCCVT, Op0, QVal,
 5312  SDValue DivisorIsIntMin = DAG.getSetCC(DL, SETCCVT, D, IntMin, ISD::SETEQ);
 5318  SDValue MaskedIsZero = DAG.getSetCC(DL, SETCCVT, Masked, Zero, Cond);
 5828  SDValue IsZeroShift = DAG.getSetCC(DL, CCVT, ShAmt, Zero, ISD::SETEQ);
 5986  SDValue Sel = DAG.getSetCC(dl, SetCCVT, Src, Cst, ISD::SETLT);
 6077   SDValue SignBitTest = DAG.getSetCC(
 6240   SDValue SrcIsZero = DAG.getSetCC(dl, SetCCVT, Op, Zero, ISD::SETEQ);
 6292   SDValue SrcIsZero = DAG.getSetCC(dl, SetCCVT, Op, Zero, ISD::SETEQ);
 6956   SDValue SumNeg = DAG.getSetCC(dl, BoolVT, SumDiff, Zero, ISD::SETLT);
 6998    SDValue ProdNeg = DAG.getSetCC(dl, BoolVT, Product, Zero, ISD::SETLT);
 7076   SDValue Overflow = DAG.getSetCC(dl, BoolVT, Hi, Sign, ISD::SETNE);
 7127  SDValue SetCC = DAG.getSetCC(dl, SetCCType, Result, LHS, CC);
 7149   SDValue SetCC = DAG.getSetCC(dl, OType, Result, Sat, ISD::SETNE);
 7162  SDValue ResultLowerThanLHS = DAG.getSetCC(dl, OType, Result, LHS, ISD::SETLT);
 7164    DAG.getSetCC(dl, OType, RHS, Zero, IsAdd ? ISD::SETLT : ISD::SETGT);
 7190    Overflow = DAG.getSetCC(dl, SetCCVT,
 7299   Overflow = DAG.getSetCC(dl, SetCCVT, TopHalf, Sign, ISD::SETNE);
 7301   Overflow = DAG.getSetCC(dl, SetCCVT, TopHalf,
lib/Target/AArch64/AArch64ISelLowering.cpp
 5798     SDValue Eq = DAG.getSetCC(DL, CCVT, Operand, FPZero, ISD::SETEQ);
 8170    SDValue NewSetcc = DAG.getSetCC(dl, MVT::v4i16, LHS, RHS, CC);
11583    DAG.getSetCC(SDLoc(N), CmpVT.changeVectorElementTypeToInteger(),
lib/Target/AMDGPU/AMDGPUISelLowering.cpp
 1605  SDValue cv = DAG.getSetCC(DL, SetCCVT, fr, fb, ISD::SETOGE);
 2049  SDValue Lt0 = DAG.getSetCC(SL, SetCCVT, Src, Zero, ISD::SETOGT);
 2050  SDValue NeTrunc = DAG.getSetCC(SL, SetCCVT, Src, Trunc, ISD::SETONE);
 2113  SDValue ExpLt0 = DAG.getSetCC(SL, SetCCVT, Exp, Zero, ISD::SETLT);
 2114  SDValue ExpGt51 = DAG.getSetCC(SL, SetCCVT, Exp, FiftyOne, ISD::SETGT);
 2144  SDValue Cond = DAG.getSetCC(SL, SetCCVT, Fabs, C2, ISD::SETOGT);
 2183  SDValue Cmp = DAG.getSetCC(SL, SetCCVT, AbsDiff, Half, ISD::SETOGE);
 2219  SDValue Tmp1 = DAG.getSetCC(SL, SetCCVT,
 2230  SDValue ExpLt0 = DAG.getSetCC(SL, SetCCVT, Exp, Zero, ISD::SETLT);
 2231  SDValue ExpGt51 = DAG.getSetCC(SL, SetCCVT, Exp, FiftyOne, ISD::SETGT);
 2232  SDValue ExpEqNegOne = DAG.getSetCC(SL, SetCCVT, NegOne, Exp, ISD::SETEQ);
 2275  SDValue Lt0 = DAG.getSetCC(SL, SetCCVT, Src, Zero, ISD::SETOLT);
 2276  SDValue NeTrunc = DAG.getSetCC(SL, SetCCVT, Src, Trunc, ISD::SETONE);
 2347  SDValue Hi0orLo0 = DAG.getSetCC(SL, SetCCVT, HiOrLo, Zero, ISD::SETEQ);
 2370   SDValue Lo0OrHi0 = DAG.getSetCC(SL, SetCCVT, LoOrHi, Zero, ISD::SETEQ);
 2434   DAG.getSetCC(SL, SetCCVT, L, ZeroI64, ISD::SETNE),
 2453  SDValue RCmp = DAG.getSetCC(SL, SetCCVT, T, C, ISD::SETUGT);
 2454  SDValue TCmp = DAG.getSetCC(SL, SetCCVT, T, C, ISD::SETEQ);
 3571    SDValue NewCond = DAG.getSetCC(SL, Cond.getValueType(), LHS, RHS, NewCC);
lib/Target/AMDGPU/SIISelLowering.cpp
 4719    SDValue NonNull = DAG.getSetCC(SL, MVT::i1, Src, FlatNullPtr, ISD::SETNE);
 4737     = DAG.getSetCC(SL, MVT::i1, Src, SegmentNullPtr, ISD::SETNE);
 6078   return DAG.getSetCC(SL, MVT::i1, SrcHi, Aperture, ISD::SETEQ);
 7648  SDValue r2 = DAG.getSetCC(SL, SetCCVT, r1, K0, ISD::SETOGT);
 7833   SDValue CmpDen = DAG.getSetCC(SL, MVT::i1, DenHi, Scale0Hi, ISD::SETEQ);
 7834   SDValue CmpNum = DAG.getSetCC(SL, MVT::i1, NumHi, Scale1Hi, ISD::SETEQ);
lib/Target/ARM/ARMISelLowering.cpp
 3667     DAG.getSetCC(dl, MVT::i1, CLSHi, Constant31, ISD::CondCode::SETEQ);
 3669     DAG.getSetCC(dl, MVT::i1, Hi, Constant0, ISD::CondCode::SETEQ);
lib/Target/Hexagon/HexagonISelLowering.cpp
 749     Copy = DAG.getSetCC(dl, MVT::i1, T, DAG.getConstant(0, dl, RegVT),
 823   return DAG.getSetCC(dl, ResTy,
 861    return DAG.getSetCC(dl, ResTy,
 2762    SDValue Ov = DAG.getSetCC(dl, MVT::i1, Op, getZero(dl, ty(Op), DAG),
 2768    SDValue Ov = DAG.getSetCC(dl, MVT::i1, Op,
lib/Target/Hexagon/HexagonISelLoweringHVX.cpp
 891   PickHi = DAG.getSetCC(dl, MVT::i1, IdxV, HalfV, ISD::SETUGT);
lib/Target/Lanai/LanaiISelLowering.cpp
 1259  SDValue SetCC = DAG.getSetCC(dl, MVT::i32, ShAmt, Zero, ISD::SETEQ);
 1270  SetCC = DAG.getSetCC(dl, MVT::i32, ExtraShAmt, Zero, ISD::SETGE);
 1307  SDValue SetCC = DAG.getSetCC(dl, MVT::i32, NegatedPlus32, Zero, ISD::SETLE);
 1316  SDValue ShiftIsZero = DAG.getSetCC(dl, MVT::i32, ShAmt, Zero, ISD::SETEQ);
lib/Target/Mips/MipsISelLowering.cpp
 712   SetCC = DAG.getSetCC(DL, SetCC.getValueType(), SetCC.getOperand(0),
 746   SetCC = DAG.getSetCC(DL, SetCC.getValueType(), SetCC.getOperand(0),
lib/Target/Mips/MipsSEISelLowering.cpp
 1717   return DAG.getSetCC(DL, Op->getValueType(0), Op->getOperand(1),
 1723   return DAG.getSetCC(DL, Op->getValueType(0), Op->getOperand(1),
 1729   return DAG.getSetCC(DL, Op->getValueType(0), Op->getOperand(1),
 1735   return DAG.getSetCC(DL, Op->getValueType(0), Op->getOperand(1),
 1741   return DAG.getSetCC(DL, Op->getValueType(0), Op->getOperand(1),
 1747   return DAG.getSetCC(DL, Op->getValueType(0), Op->getOperand(1),
 1753   return DAG.getSetCC(DL, Op->getValueType(0), Op->getOperand(1),
 1759   return DAG.getSetCC(DL, Op->getValueType(0), Op->getOperand(1),
 1765   return DAG.getSetCC(DL, Op->getValueType(0), Op->getOperand(1),
 1771   return DAG.getSetCC(DL, Op->getValueType(0), Op->getOperand(1),
 1826   return DAG.getSetCC(DL, Op->getValueType(0), Op->getOperand(1),
 1830   return DAG.getSetCC(DL, Op->getValueType(0), Op->getOperand(1),
 1834   return DAG.getSetCC(DL, Op->getValueType(0), Op->getOperand(1),
 1838   return DAG.getSetCC(DL, Op->getValueType(0), Op->getOperand(1),
 1842   return DAG.getSetCC(DL, Op->getValueType(0), Op->getOperand(1),
 1846   return DAG.getSetCC(DL, Op->getValueType(0), Op->getOperand(1),
 1850   return DAG.getSetCC(DL, Op->getValueType(0), Op->getOperand(1),
 1854   return DAG.getSetCC(DL, Op->getValueType(0), Op->getOperand(1),
 1858   return DAG.getSetCC(DL, Op->getValueType(0), Op->getOperand(1),
 1862   return DAG.getSetCC(DL, Op->getValueType(0), Op->getOperand(1),
lib/Target/NVPTX/NVPTXISelLowering.cpp
 2006   SDValue Cmp = DAG.getSetCC(dl, MVT::i1, ShAmt,
 2066   SDValue Cmp = DAG.getSetCC(dl, MVT::i1, ShAmt,
 2121    DAG.getSetCC(SL, SetCCVT, AbsA, DAG.getConstantFP(pow(2.0, 23.0), SL, VT),
 2126  SDValue IsSmall =DAG.getSetCC(SL, SetCCVT, AbsA,
 2152  SDValue IsSmall =DAG.getSetCC(SL, SetCCVT, AbsA,
 2164    DAG.getSetCC(SL, SetCCVT, AbsA, DAG.getConstantFP(pow(2.0, 52.0), SL, VT),
lib/Target/PowerPC/PPCISelLowering.cpp
 2987         DAG.getSetCC(dl, MVT::v4i32,
 3024   return DAG.getSetCC(dl, VT, Sub, DAG.getConstant(0, dl, LHSVT), CC);
 3049   SDValue CC64 = DAG.getSetCC(dl, MVT::i32, GprAnd,
 3083  SDValue CC = DAG.getSetCC(dl, MVT::i32, VT.isInteger() ? GprIndex : FprIndex,
 7803    Cond = DAG.getSetCC(dl, MVT::i32,
 8364   return DAG.getSetCC(dl, MVT::v4i1, LoadedVect, FPZeros, ISD::SETEQ);
12603    return DAG.getSetCC(DL, VT, Add, DAG.getConstant(0, DL, OpVT), CC);
lib/Target/RISCV/RISCVISelLowering.cpp
 751  SDValue CC = DAG.getSetCC(DL, VT, ShamtMinusXLen, Zero, ISD::SETLT);
 803  SDValue CC = DAG.getSetCC(DL, VT, ShamtMinusXLen, Zero, ISD::SETLT);
lib/Target/Sparc/SparcISelLowering.cpp
 2965   TopHalf = DAG.getSetCC(dl, MVT::i32, TopHalf, Tmp1, ISD::SETNE);
 2967   TopHalf = DAG.getSetCC(dl, MVT::i32, TopHalf, DAG.getConstant(0, dl, VT),
lib/Target/X86/X86ISelLowering.cpp
16965   return DAG.getSetCC(DL, VT, DAG.getConstant(0, DL, ExtVT),
17234   SDValue Mask = DAG.getSetCC(dl, MaskVT, Cond,
18261  SDValue Cond = DAG.getSetCC(dl, MVT::i8, AndNode,
18870  SDValue SignSet = DAG.getSetCC(
18978   SDValue Cmp = DAG.getSetCC(DL,
18987   Cmp = DAG.getSetCC(DL, getSetCCResultType(DAG.getDataLayout(),
19313    return DAG.getSetCC(DL, VT, DAG.getConstant(0, DL, InVT),
19361   return DAG.getSetCC(DL, VT, DAG.getConstant(0, DL, InVT), In, ISD::SETGT);
19362  return DAG.getSetCC(DL, VT, In, DAG.getConstant(0, DL, InVT), ISD::SETNE);
20340  SDValue Cmp = DAG.getSetCC(DL, MVT::i8, N0, Zero, ISD::SETLT);
20536  return DAG.getSetCC(dl, VT, Op0, Op1, SetCCOpcode);
21695   SDValue Sign = DAG.getSetCC(dl, MVT::v4i32, Zero, Curr, ISD::SETGT);
24692   HiZ = DAG.getSetCC(DL, MaskVT, Hi, Zero, ISD::SETEQ);
24695   HiZ = DAG.getSetCC(DL, CurrVT, Hi, Zero, ISD::SETEQ);
24718    HiZ = DAG.getSetCC(DL, MaskVT, DAG.getBitcast(CurrVT, Op0),
24722    HiZ = DAG.getSetCC(DL, CurrVT, DAG.getBitcast(CurrVT, Op0),
24926    SDValue Cmp = DAG.getSetCC(DL, SetCCResultType, X, Add, ISD::SETUGT);
24932    SDValue Cmp = DAG.getSetCC(DL, SetCCResultType, X, Y, ISD::SETUGT);
25014  SDValue Cond = DAG.getSetCC(DL, VT, N0, N1, CC);
25230                DAG.getSetCC(dl, VT, Zero, A, ISD::SETGT), B);
25232                DAG.getSetCC(dl, VT, Zero, B, ISD::SETGT), A);
25567     SDValue CMP = DAG.getSetCC(dl, MVT::v64i1, Zeros, R, ISD::SETGT);
25891    SDValue ZAmt = DAG.getSetCC(dl, VT, Amt, Zero, ISD::SETEQ);
25910      DAG.getSetCC(dl, VT, Amt, DAG.getConstant(0, dl, VT), ISD::SETEQ);
25912      DAG.getSetCC(dl, VT, Amt, DAG.getConstant(1, dl, VT), ISD::SETEQ);
26060     Sel = DAG.getSetCC(dl, MaskVT, DAG.getConstant(0, dl, VT), Sel,
28062    SDValue SignBits = DAG.getSetCC(dl, MVT::v4i32, Zero, In, ISD::SETGT);
35946  SDValue Setcc = DAG.getSetCC(DL, SetccVT, Movmsk, CmpC, CondCode);
36502      Res = DAG.getSetCC(dl, MVT::i1, Res, Mask, ISD::SETEQ);
36581    Cond = DAG.getSetCC(DL, CondVT, Cond.getOperand(0), Cond.getOperand(1),
37082    Cond = DAG.getSetCC(SDLoc(Cond), Cond.getValueType(),
39212     return DAG.getSetCC(dl, MVT::i1, Mask,
39617     return DAG.getSetCC(dl, MVT::i1, Mask,
39812  SDValue Cond = DAG.getSetCC(DL, SetCCResultType, ShiftOp,
41970  SDValue IsOp0Nan = DAG.getSetCC(DL, SetCCType, Op0, Op0, ISD::SETUO);
42396  Vec = DAG.getSetCC(DL, CCVT, Vec, BitMask, ISD::SETEQ);
42442  SDValue Res = DAG.getSetCC(dl, VT, N0.getOperand(0), N0.getOperand(1), CC);
42763     SDValue Cmp1 = DAG.getSetCC(DL, CmpVT, A, B, ISD::SETNE);
42764     SDValue Cmp2 = DAG.getSetCC(DL, CmpVT, C, D, ISD::SETNE);
42771     SDValue Cmp1 = DAG.getSetCC(DL, CmpVT, A, B, ISD::SETEQ);
42772     SDValue Cmp2 = DAG.getSetCC(DL, CmpVT, C, D, ISD::SETEQ);
42779     Cmp = DAG.getSetCC(DL, CmpVT, VecX, VecY, ISD::SETNE);
42783     Cmp = DAG.getSetCC(DL, CmpVT, VecX, VecY, ISD::SETEQ);
42790    return DAG.getSetCC(DL, VT, DAG.getBitcast(KRegVT, Cmp),
42809   return DAG.getSetCC(DL, VT, MovMsk, FFFFs, CC);
42830    return DAG.getSetCC(DL, VT, Add, DAG.getConstant(0, DL, OpVT), CC);
42837    return DAG.getSetCC(DL, VT, Add, DAG.getConstant(0, DL, OpVT), CC);