reference, declarationdefinition
definition → references, declarations, derived classes, virtual overrides
reference to multiple definitions → definitions
unreferenced

References

lib/CodeGen/SelectionDAG/LegalizeDAG.cpp
 1596  SDValue SP = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, SPReg, VT);
 3052    Results.push_back(DAG.getCopyFromReg(Node->getOperand(0), dl, SP,
lib/CodeGen/SelectionDAG/SelectionDAGBuilder.cpp
 825     P = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, Regs[Part+i], RegisterVT);
 1796   SDValue RetPtr = DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), getCurSDLoc(),
 2407  SDValue Index = DAG.getCopyFromReg(getControlRoot(), getCurSDLoc(),
 2688  SDValue ShiftOp = DAG.getCopyFromReg(getControlRoot(), dl, Reg, VT);
 2888     DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), dl,
 2896    DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), dl,
 4177  SDValue L = DAG.getCopyFromReg(
 6702     DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), getCurSDLoc(), VReg, PtrVT);
lib/CodeGen/SelectionDAG/SelectionDAGISel.cpp
 2238  SDValue New = CurDAG->getCopyFromReg(
lib/Target/AArch64/AArch64ISelDAGToDAG.cpp
 2559      CurDAG->getCopyFromReg(CurDAG->getEntryNode(), DL, ZeroReg, SubVT);
 2943     SDValue New = CurDAG->getCopyFromReg(
 2948     SDValue New = CurDAG->getCopyFromReg(
lib/Target/AArch64/AArch64ISelLowering.cpp
 2872   return DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), dl, Reg,
 3229    ArgValue = DAG.getCopyFromReg(Chain, DL, Reg, RegVT);
 3424    SDValue Val = DAG.getCopyFromReg(Chain, DL, VReg, MVT::i64);
 3456     SDValue Val = DAG.getCopyFromReg(Chain, DL, VReg, MVT::f128);
 3843  SDValue StackPtr = DAG.getCopyFromReg(Chain, DL, AArch64::SP,
 3854    SDValue Val = DAG.getCopyFromReg(Chain, DL, F.VReg, F.VT);
 4240   SDValue Val = DAG.getCopyFromReg(RetOps[0], DL, SRetReg,
 5515    DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), DL, AArch64::FP, MVT::i64);
 5565    DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), DL, AArch64::FP, VT);
 5590  return DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), DL, Reg, VT);
 8327   SDValue SP = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, AArch64::SP, MVT::i64);
 8342  SDValue SP = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, AArch64::SP, MVT::i64);
10733    DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), DL, ZeroReg, ZeroVT);
lib/Target/AMDGPU/AMDGPUISelDAGToDAG.cpp
 2843   Base = CurDAG->getCopyFromReg(CurDAG->getEntryNode(),
lib/Target/AMDGPU/AMDGPUISelLowering.cpp
 4105  return DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), SL, VReg, VT);
lib/Target/AMDGPU/R600ISelLowering.cpp
 1606    SDValue Register = DAG.getCopyFromReg(Chain, DL, Reg, VT);
lib/Target/AMDGPU/SIISelLowering.cpp
 1413  SDValue BasePtr = DAG.getCopyFromReg(Chain, SL,
 2171   SDValue Val = DAG.getCopyFromReg(Chain, DL, Reg, VT);
 2773    = DAG.getCopyFromReg(Chain, DL, Info->getScratchRSrcReg(), MVT::v4i32);
 4555  return DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), DL, Reg, VT);
lib/Target/ARC/ARCISelLowering.cpp
 290     StackPtr = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, ARC::SP,
 495     ArgIn = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, VReg, RegVT);
 540     SDValue Val = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, VReg, MVT::i32);
 720  return DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), dl, FrameReg, VT);
lib/Target/ARM/ARMISelLowering.cpp
 2037    StackPtr = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, ARM::SP,
 2123    DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, ARM::SP, getPointerTy(DAG.getDataLayout()));
 3480   SDValue SB = DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), dl, ARM::R9, PtrVT);
 3604      DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), dl, Reg, PtrVT);
 3848  SDValue ArgValue = DAG.getCopyFromReg(Root, dl, Reg, MVT::i32);
 3862   ArgValue2 = DAG.getCopyFromReg(Root, dl, Reg, MVT::i32);
 3918   SDValue Val = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, VReg, MVT::i32);
 4070     ArgValue = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, Reg, RegVT);
 5547  return DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), dl, Reg, VT);
 5561  SDValue FrameAddr = DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), dl, FrameReg, VT);
16072   SDValue SP = DAG.getCopyFromReg(Chain, DL, ARM::SP, MVT::i32);
16093  SDValue NewSP = DAG.getCopyFromReg(Chain, DL, ARM::SP, MVT::i32);
lib/Target/AVR/AVRISelDAGToDAG.cpp
 274       CurDAG->getCopyFromReg(CopyToReg, dl, VReg, TL.getPointerTy(DL));
 301    CurDAG->getCopyFromReg(CopyToReg, dl, VReg, TL.getPointerTy(DL));
lib/Target/AVR/AVRISelLowering.cpp
 1081    ArgValue = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, Reg, RegVT);
lib/Target/BPF/BPFISelLowering.cpp
 242     SDValue ArgValue = DAG.getCopyFromReg(Chain, DL, VReg, RegVT);
lib/Target/Hexagon/HexagonISelDAGToDAG.cpp
 754   SDValue Ops[] = { CurDAG->getCopyFromReg(CH, DL, AR, MVT::i32), FI, Zero };
lib/Target/Hexagon/HexagonISelLowering.cpp
 296    RetVal = DAG.getCopyFromReg(TPR.getValue(0), dl, PredR, MVT::i1);
 375    DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, HRI.getStackRegister(), PtrVT);
 740    SDValue Copy = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, VReg, RegVT);
 988  return DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), dl, Reg, VT);
 1000  SDValue FrameAddr = DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), dl,
 1118  SDValue TP = DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), dl, Hexagon::UGP, PtrVT);
 1160  SDValue TP = DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), dl, Hexagon::UGP, PtrVT);
lib/Target/Lanai/LanaiISelDAGToDAG.cpp
 291     SDValue New = CurDAG->getCopyFromReg(CurDAG->getEntryNode(),
 298     SDValue New = CurDAG->getCopyFromReg(CurDAG->getEntryNode(),
lib/Target/Lanai/LanaiISelLowering.cpp
 465     SDValue ArgValue = DAG.getCopyFromReg(Chain, DL, VReg, RegVT);
 575     DAG.getCopyFromReg(Chain, DL, Reg, getPointerTy(DAG.getDataLayout()));
 691     StackPtr = DAG.getCopyFromReg(Chain, DL, Lanai::SP,
 1026  SDValue StackPointer = DAG.getCopyFromReg(Chain, DL, SPReg, MVT::i32);
 1072  return DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), DL, Reg, VT);
 1082  SDValue FrameAddr = DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), DL, Lanai::FP, VT);
lib/Target/MSP430/MSP430ISelLowering.cpp
 640     SDValue ArgValue = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, VReg, RegVT);
 766    DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, Reg, getPointerTy(DAG.getDataLayout()));
 839     StackPtr = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, MSP430::SP, PtrVT);
 1288  SDValue FrameAddr = DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), dl,
lib/Target/Mips/MipsISelLowering.cpp
 2386  SDValue FrameAddr = DAG.getCopyFromReg(
 2411  return DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), SDLoc(Op), Reg, VT);
 3117    DAG.getCopyFromReg(Chain, DL, ABI.IsN64() ? Mips::SP_64 : Mips::SP,
 3530    SDValue ArgValue = DAG.getCopyFromReg(Chain, DL, Reg, RegVT);
 3544     SDValue ArgValue2 = DAG.getCopyFromReg(Chain, DL, Reg2, RegVT);
 3729     DAG.getCopyFromReg(Chain, DL, Reg, getPointerTy(DAG.getDataLayout()));
 4358   SDValue ArgValue = DAG.getCopyFromReg(Chain, DL, Reg, RegTy);
lib/Target/Mips/MipsSEISelDAGToDAG.cpp
 771     SDValue Zero = CurDAG->getCopyFromReg(CurDAG->getEntryNode(), DL,
 776     SDValue Zero = CurDAG->getCopyFromReg(CurDAG->getEntryNode(), DL,
 781     SDValue Zero = CurDAG->getCopyFromReg(CurDAG->getEntryNode(), DL,
 841    SDValue Reg = CurDAG->getCopyFromReg(ChainIn, DL,
 960   SDValue ResNode = CurDAG->getCopyFromReg(Chain, DL, DestReg, PtrVT);
lib/Target/PowerPC/PPCISelLowering.cpp
 3536     SDValue ArgValueLo = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, RegLo, MVT::i32);
 3537     SDValue ArgValueHi = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, RegHi, MVT::i32);
 3544     ArgValue = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, Reg,
 3638    SDValue Val = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, VReg, PtrVT);
 3657    SDValue Val = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, VReg, MVT::f64);
 3842      SDValue Val = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, VReg, PtrVT);
 3877     SDValue Val = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, VReg, PtrVT);
 3900     ArgVal = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, VReg, MVT::i64);
 3914     ArgVal = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, VReg, MVT::i64);
 3949     ArgVal = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, VReg, ObjectVT);
 3960     ArgVal = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, VReg, MVT::i64);
 4001      ArgVal = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, VReg, ObjectVT);
 4031     ArgVal = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, VReg, ObjectVT);
 4086    SDValue Val = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, VReg, PtrVT);
 4254      SDValue Val = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, VReg, PtrVT);
 4279      SDValue Val = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, VReg, PtrVT);
 4300      ArgVal = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, VReg, MVT::i32);
 4318     ArgVal = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, VReg, MVT::i64);
 4351     ArgVal = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, VReg, ObjectVT);
 4368     ArgVal = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, VReg, ObjectVT);
 4446    SDValue Val = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, VReg, PtrVT);
 6292   SDValue Val = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, PPC::X2, MVT::i64);
14560  SDValue FrameAddr = DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), dl, FrameReg,
lib/Target/RISCV/RISCVISelDAGToDAG.cpp
 117    SDValue New = CurDAG->getCopyFromReg(CurDAG->getEntryNode(), SDLoc(Node),
lib/Target/RISCV/RISCVISelLowering.cpp
 679  SDValue FrameAddr = DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), DL, FrameReg, VT);
 718  return DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), DL, Reg, XLenVT);
 1712  Val = DAG.getCopyFromReg(Chain, DL, VReg, LocVT);
 1790  SDValue Lo = DAG.getCopyFromReg(Chain, DL, LoVReg, MVT::i32);
 1802   Hi = DAG.getCopyFromReg(Chain, DL, HiVReg, MVT::i32);
 1985    SDValue ArgValue = DAG.getCopyFromReg(Chain, DL, Reg, XLenVT);
 2177      StackPtr = DAG.getCopyFromReg(Chain, DL, RISCV::X2, PtrVT);
 2235     StackPtr = DAG.getCopyFromReg(Chain, DL, RISCV::X2, PtrVT);
lib/Target/Sparc/SparcISelLowering.cpp
 273   SDValue Val = DAG.getCopyFromReg(Chain, DL, Reg, PtrVT);
 422     SDValue HiVal = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, VRegHi, MVT::i32);
 436      LoVal = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, loReg, MVT::i32);
 450    SDValue Arg = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, VReg, MVT::i32);
 557    SDValue Arg = DAG.getCopyFromReg(DAG.getRoot(), dl, VReg, MVT::i32);
 602    SDValue Arg = DAG.getCopyFromReg(Chain, DL, VReg, VA.getLocVT());
 672   SDValue VArg = DAG.getCopyFromReg(Chain, DL, VReg, MVT::i64);
 2594  SDValue SP = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, SPReg, VT);
 2631  FrameAddr = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, FrameReg, VT);
 2674   RetAddr = DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), dl, RetReg, VT);
 3363   SDValue Lo = DAG.getCopyFromReg(N->getOperand(0), dl, SP::ASR23, MVT::i32);
 3364   SDValue Hi = DAG.getCopyFromReg(Lo, dl, SP::G0, MVT::i32);
lib/Target/SystemZ/SystemZISelLowering.cpp
 1356    ArgValue = DAG.getCopyFromReg(Chain, DL, VReg, LocVT);
 1423     SDValue ArgValue = DAG.getCopyFromReg(Chain, DL, VReg, MVT::f64);
 1539     StackPtr = DAG.getCopyFromReg(Chain, DL, SystemZ::R15D, PtrVT);
 2912  SDValue TPHi = DAG.getCopyFromReg(Chain, DL, SystemZ::A0, MVT::i32);
 2916  SDValue TPLo = DAG.getCopyFromReg(Chain, DL, SystemZ::A1, MVT::i32);
 3101  return DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), DL, LinkReg, PtrVT);
 3230  SDValue OldSP = DAG.getCopyFromReg(Chain, DL, SPReg, MVT::i64);
 3864  return DAG.getCopyFromReg(Op.getOperand(0), SDLoc(Op),
 3880   SDValue OldSP = DAG.getCopyFromReg(Chain, DL, SystemZ::R15D, MVT::i64);
lib/Target/WebAssembly/WebAssemblyISelLowering.cpp
 1086  return DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), SDLoc(Op), FP, VT);
 1191  SDValue ArgN = DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), DL,
lib/Target/X86/X86ISelLowering.cpp
 2627   SDValue Val = DAG.getCopyFromReg(RetOps[0], dl, SRetReg,
 2757   ArgValueLo = DAG.getCopyFromReg(Root, Dl, Reg, MVT::i32);
 2759   ArgValueHi = DAG.getCopyFromReg(Root, Dl, Reg, MVT::i32);
 3272     ArgValue = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, Reg, RegVT);
 3375      DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, GPR, MVT::i64));
 3379    ALVal = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, AL, MVT::i8);
 3383       DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, XMMReg, MVT::v4f32));
 3476    SDValue RegVal = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, FR.VReg, FR.VT);
 3845     StackPtr = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, RegInfo->getStackRegister(),
 3907    SDValue Val = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, F.VReg, F.VT);
 3959      StackPtr = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, RegInfo->getStackRegister(),
22221   SDValue SP = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, SPReg, VT);
22256   SDValue SP = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, SPReg, SPTy);
23589   return DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), dl, Reg, VT);
24243  SDValue FrameAddr = DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), dl, FrameReg, VT);
24320  SDValue Frame = DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), dl, FrameReg, PtrVT);
45602   Flag = DAG.getCopyFromReg(Chain, DL, X86::EFLAGS, MVT::i32);
lib/Target/XCore/XCoreISelLowering.cpp
 783  return DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), SDLoc(Op),
 829  SDValue Stack = DAG.getCopyFromReg(DAG.getEntryNode(), dl,
 1314     ArgIn = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, VReg, RegVT);
 1365     SDValue Val = DAG.getCopyFromReg(Chain, dl, VReg, MVT::i32);