reference, declarationdefinition
definition → references, declarations, derived classes, virtual overrides
reference to multiple definitions → definitions
unreferenced

References

include/llvm/CodeGen/ScheduleDAG.h
 583    return getNodeDesc(SU->getNode());
lib/CodeGen/SelectionDAG/ResourcePriorityQueue.cpp
  74   const SDNode *ScegN = PredSU->getNode();
 112   const SDNode *ScegN = SuccSU->getNode();
 240  if (!SU || !SU->getNode())
 245  if (SU->getNode()->getGluedNode())
 250  if (SU->getNode()->isMachineOpcode())
 251   switch (SU->getNode()->getMachineOpcode()) {
 254      SU->getNode()->getMachineOpcode())))
 285  if (!isResourceAvailable(SU) || SU->getNode()->getGluedNode()) {
 290  if (SU->getNode() && SU->getNode()->isMachineOpcode()) {
 290  if (SU->getNode() && SU->getNode()->isMachineOpcode()) {
 291   switch (SU->getNode()->getMachineOpcode()) {
 294     SU->getNode()->getMachineOpcode()));
 322  if (!SU || !SU->getNode() || !SU->getNode()->isMachineOpcode())
 322  if (!SU || !SU->getNode() || !SU->getNode()->isMachineOpcode())
 326  for (unsigned i = 0, e = SU->getNode()->getNumValues(); i != e; ++i) {
 327    MVT VT = SU->getNode()->getSimpleValueType(i);
 334  for (unsigned i = 0, e = SU->getNode()->getNumOperands(); i != e; ++i) {
 335    const SDValue &Op = SU->getNode()->getOperand(i);
 356  if (!SU || !SU->getNode() || !SU->getNode()->isMachineOpcode())
 356  if (!SU || !SU->getNode() || !SU->getNode()->isMachineOpcode())
 434  for (SDNode *N = SU->getNode(); N; N = N->getGluedNode()) {
 469  const SDNode *ScegN = SU->getNode();
 536  for (SDNode *N = SU->getNode(); N; N = N->getGluedNode())
lib/CodeGen/SelectionDAG/ScheduleDAGFast.cpp
 211  if (SU->getNode()->getGluedNode())
 214  SDNode *N = SU->getNode();
 244   unsigned OldNumVals = SU->getNode()->getNumValues();
 246    DAG->ReplaceAllUsesOfValueWith(SDValue(SU->getNode(), i), SDValue(N, i));
 247   DAG->ReplaceAllUsesOfValueWith(SDValue(SU->getNode(), OldNumVals-1),
 285    else if (Pred.getSUnit()->getNode() &&
 286        Pred.getSUnit()->getNode()->isOperandOf(LoadNode))
 481  for (SDNode *Node = SU->getNode(); Node; Node = Node->getGluedNode()) {
 572     MVT VT = getPhysicalRegisterVT(LRDef->getNode(), Reg, TII);
lib/CodeGen/SelectionDAG/ScheduleDAGRRList.cpp
 579   for (SDNode *Node = SU->getNode(); Node; Node = Node->getGluedNode())
 698  if (!SU->getNode())
 701  switch (SU->getNode()->getOpcode()) {
 703   assert(SU->getNode()->isMachineOpcode() &&
 784   for (const SDNode *SUNode = SU->getNode(); SUNode;
 809   if (SU->getNode() && SU->getNode()->isMachineOpcode())
 809   if (SU->getNode() && SU->getNode()->isMachineOpcode())
 855  for (const SDNode *SUNode = SU->getNode(); SUNode;
 872   for (const SDNode *SUNode = SU->getNode(); SUNode;
 971  for (const SDNode *SUNode = SU->getNode(); SUNode;
 981  SDNode *N = SU->getNode();
 997  unsigned OldNumVals = SU->getNode()->getNumValues();
 1052   DAG->ReplaceAllUsesOfValueWith(SDValue(SU->getNode(), i), SDValue(N, i));
 1053  DAG->ReplaceAllUsesOfValueWith(SDValue(SU->getNode(), OldNumVals - 1),
 1135  SDNode *N = SU->getNode();
 1177   N = SU->getNode();
 1361  for (SDNode *Node = SU->getNode(); Node; Node = Node->getGluedNode()) {
 1399     SDNode *Gen = LiveRegGens[CallResource]->getNode();
 1556   MVT VT = getPhysicalRegisterVT(LRDef->getNode(), Reg, TII);
 1795   if (!SU->getNode()) return 0;
 1797   return SU->getNode()->getIROrder();
 2032  unsigned Opc = SU->getNode() ? SU->getNode()->getOpcode() : 0;
 2032  unsigned Opc = SU->getNode() ? SU->getNode()->getOpcode() : 0;
 2109  const SDNode *N = SU->getNode();
 2143    if (PredSU->getNode()->isMachineOpcode())
 2155  const SDNode *N = SU->getNode();
 2176  if (!SU->getNode())
 2245  const SDNode *N = SU->getNode();
 2269   const SDNode *PN = PredSU->getNode();
 2334   if (Succ.getSUnit()->getNode() &&
 2335     Succ.getSUnit()->getNode()->getOpcode() == ISD::CopyToReg)
 2361   if (PredSU->getNode() &&
 2362     PredSU->getNode()->getOpcode() == ISD::CopyFromReg) {
 2364     cast<RegisterSDNode>(PredSU->getNode()->getOperand(1))->getReg();
 2383   if (SuccSU->getNode() && SuccSU->getNode()->getOpcode() == ISD::CopyToReg) {
 2383   if (SuccSU->getNode() && SuccSU->getNode()->getOpcode() == ISD::CopyToReg) {
 2385     cast<RegisterSDNode>(SuccSU->getNode()->getOperand(1))->getReg();
 2433    assert(PredSU->getNode()->getOpcode() == ISD::CopyFromReg &&
 2450     Pred.getSUnit()->getNode()->getOpcode() == ISD::CopyFromReg) {
 2549   unsigned RNumVals = right->getNode()->getNumValues();
 2553   unsigned LNumVals = left->getNode()->getNumValues();
 2711  unsigned Opc = SU->getNode() ? SU->getNode()->getOpcode() : 0;
 2711  unsigned Opc = SU->getNode() ? SU->getNode()->getOpcode() : 0;
 2818   unsigned Opc = SU->getNode()->getMachineOpcode();
 2824     SDNode *DU = SU->getNode()->getOperand(i).getNode();
 2842   = TII->get(SU->getNode()->getMachineOpcode()).getImplicitDefs();
 2843  const uint32_t *RegMask = getNodeRegMask(SU->getNode());
 2876  SDNode *N = SuccSU->getNode();
 2880  for (const SDNode *SUNode = SU->getNode(); SUNode;
 2953   if (SDNode *N = SU.getNode())
 2963     SDNode *PredND = Pred.getSUnit()->getNode();
 3000   if (SDNode *N = SU.getNode())
 3058   SDNode *Node = SU.getNode();
 3059   if (!Node || !Node->isMachineOpcode() || SU.getNode()->getGluedNode())
 3070    SDNode *DU = SU.getNode()->getOperand(j).getNode();
 3092        SuccSU->getNode()->isMachineOpcode() &&
 3093        SuccSU->getNode()->getMachineOpcode() ==
 3097     if (!SuccSU->getNode() || !SuccSU->getNode()->isMachineOpcode())
 3097     if (!SuccSU->getNode() || !SuccSU->getNode()->isMachineOpcode())
 3107     unsigned SuccOpc = SuccSU->getNode()->getMachineOpcode();
lib/CodeGen/SelectionDAG/ScheduleDAGSDNodes.cpp
  90  SUnit *SU = newSUnit(Old->getNode());
 424   for (const SDNode *SUNode = SU->getNode(); SUNode;
 445   SDNode *MainNode = SU->getNode();
 461   for (SDNode *N = SU->getNode(); N; N = N->getGluedNode()) {
 577  : SchedDAG(SD), Node(SU->getNode()), DefIdx(0), NodeNumDefs(0) {
 609  SDNode *N = SU->getNode();
 637  for (SDNode *N = SU->getNode(); N; N = N->getGluedNode())
 674  if (!SU.getNode()) {
 679  SU.getNode()->dump(DAG);
 682  for (SDNode *N = SU.getNode()->getGluedNode(); N; N = N->getGluedNode())
 695  if (EntrySU.getNode() != nullptr)
 699  if (ExitSU.getNode() != nullptr)
 897   if (!SU->getNode()) {
 904   for (SDNode *N = SU->getNode()->getGluedNode(); N; N = N->getGluedNode())
 920     EmitNode(SU->getNode(), SU->OrigNode != SU, SU->isCloned, VRBaseMap);
 923    ProcessSourceNode(SU->getNode(), DAG, Emitter, VRBaseMap, Orders, Seen,
 926   if (MDNode *MD = DAG->getHeapAllocSite(SU->getNode())) {
lib/CodeGen/SelectionDAG/SelectionDAGPrinter.cpp
 278  if (SU->getNode()) {
 280   for (SDNode *N = SU->getNode(); N; N = N->getGluedNode())