reference, declarationdefinition
definition → references, declarations, derived classes, virtual overrides
reference to multiple definitions → definitions
unreferenced

References

unittests/ADT/DenseMapTest.cpp
   72 CtorTester getTestValue(int i, CtorTester *) { return CtorTester(42 + i); }