reference, declarationdefinition
definition → references, declarations, derived classes, virtual overrides
reference to multiple definitions → definitions
unreferenced

References

gen/lib/Target/AVR/AVRGenDAGISel.inc
 195 /*  253*/     OPC_CheckOpcode, TARGET_VAL(AVRISD::WRAPPER),
 300 /*  436*/     OPC_CheckOpcode, TARGET_VAL(AVRISD::WRAPPER),
 409 /*  626*/   OPC_CheckOpcode, TARGET_VAL(AVRISD::WRAPPER),
 552 /*  868*/   OPC_CheckOpcode, TARGET_VAL(AVRISD::WRAPPER),
 565 /*  891*/   OPC_CheckOpcode, TARGET_VAL(AVRISD::WRAPPER),
 1071 /* 1848*/ /*SwitchOpcode*/ 30, TARGET_VAL(AVRISD::WRAPPER),// ->1881
lib/Target/AVR/AVRISelLowering.cpp
 254   NODE(WRAPPER);
 408  return DAG.getNode(AVRISD::WRAPPER, SDLoc(Op), getPointerTy(DL), Result);
 418  return DAG.getNode(AVRISD::WRAPPER, SDLoc(Op), getPointerTy(DL), Result);