reference, declarationdefinition
definition → references, declarations, derived classes, virtual overrides
reference to multiple definitions → definitions
unreferenced

References

lib/Support/Unix/Signals.inc
 264  if (sigaltstack(nullptr, &OldAltStack) != 0 ||
 265    OldAltStack.ss_flags & SS_ONSTACK ||
 266    (OldAltStack.ss_sp && OldAltStack.ss_size >= AltStackSize))
 266    (OldAltStack.ss_sp && OldAltStack.ss_size >= AltStackSize))
 273  if (sigaltstack(&AltStack, &OldAltStack) != 0)