reference, declarationdefinition
definition → references, declarations, derived classes, virtual overrides
reference to multiple definitions → definitions
unreferenced

References

lib/CodeGen/SelectionDAG/SDNodeDbgValue.h
   84       u.VReg = VRegOrFrameIdx;
   86       u.FrameIx = VRegOrFrameIdx;