reference, declarationdefinition
definition → references, declarations, derived classes, virtual overrides
reference to multiple definitions → definitions
unreferenced

References

lib/ExecutionEngine/Orc/LLJIT.cpp
  156   if (M.getDataLayout() != DL)
lib/Linker/IRMover.cpp
 1391   if (SrcM->getDataLayout() != DstM.getDataLayout()) {
utils/unittest/googletest/include/gtest/gtest.h
 1522 GTEST_IMPL_CMP_HELPER_(NE, !=);