reference, declarationdefinition
definition → references, declarations, derived classes, virtual overrides
reference to multiple definitions → definitions
unreferenced

References

include/llvm/IR/DataLayout.h
 208   StringRepresentation = DL.StringRepresentation;
 209   BigEndian = DL.isBigEndian();
 210   AllocaAddrSpace = DL.AllocaAddrSpace;
 211   StackNaturalAlign = DL.StackNaturalAlign;
 212   FunctionPtrAlign = DL.FunctionPtrAlign;
 213   TheFunctionPtrAlignType = DL.TheFunctionPtrAlignType;
 214   ProgramAddrSpace = DL.ProgramAddrSpace;
 215   ManglingMode = DL.ManglingMode;
 216   LegalIntWidths = DL.LegalIntWidths;
 217   Alignments = DL.Alignments;
 218   Pointers = DL.Pointers;
 219   NonIntegralAddressSpaces = DL.NonIntegralAddressSpaces;