reference, declarationdefinition
definition → references, declarations, derived classes, virtual overrides
reference to multiple definitions → definitions
unreferenced

References

include/llvm/CodeGen/SelectionDAGNodes.h
 960  ArrayRef<SDUse> ops() const { return makeArrayRef(op_begin(), op_end()); }
 976            value_op_iterator(op_end()));
lib/CodeGen/SelectionDAG/DAGCombiner.cpp
16653        InVec.getNode()->op_end());
17853  if (std::all_of(std::next(N->op_begin()), N->op_end(), [](const SDValue &Op) {
17863    SmallVector<SDValue, 4> Ops(In->op_begin(), In->op_end());
19373   SmallVector<SDValue, 8> Ops(N0->op_begin(), N0->op_end());
19644      std::all_of(std::next(Concat->op_begin()), Concat->op_end(),
lib/CodeGen/SelectionDAG/LegalizeDAG.cpp
 1351                      NewLoad->op_end());
lib/CodeGen/SelectionDAG/LegalizeIntegerTypes.cpp
 1491   SmallVector<SDValue, 4> NewOps(N->op_begin(), N->op_end());
 1510  SmallVector<SDValue, 4> NewOps(N->op_begin(), N->op_end());
 1518  SmallVector<SDValue, 5> NewOps(N->op_begin(), N->op_end());
 1538  SmallVector<SDValue, 5> NewOps(N->op_begin(), N->op_end());
lib/CodeGen/SelectionDAG/LegalizeVectorTypes.cpp
 1123  SmallVector<SDValue, 8> HiOps(N->op_begin()+LoNumElts, N->op_end());
 1144  SmallVector<SDValue, 8> HiOps(N->op_begin()+NumSubvectors, N->op_end());
 3343  SmallVector<SDValue, 4> NewOps(N->op_begin(), N->op_end());
 3584  SmallVector<SDValue, 16> NewOps(N->op_begin(), N->op_end());
 4317   SmallVector<SDValue, 4> NewOps(N->op_begin(), N->op_end());
lib/CodeGen/SelectionDAG/ScheduleDAGSDNodes.cpp
 142  SmallVector<SDValue, 8> Ops(N->op_begin(), N->op_end());
lib/CodeGen/SelectionDAG/SelectionDAG.cpp
 717   for (SDNode::op_iterator I = N->op_begin(), E = N->op_end(); I != E; ) {
 815   for (SDNode::op_iterator I = N->op_begin(), E = N->op_end(); I != E; ++I) {
 4240    Elts.append(Op->op_begin(), Op->op_end());
 7558  for (op_iterator I = op_begin(), E = op_end(); I != E; ) {
 7717  for (SDNode::op_iterator I = N->op_begin(), E = N->op_end(); I != E; ) {
lib/CodeGen/SelectionDAG/SelectionDAGBuilder.cpp
 8836  SDNode::op_iterator e = HasGlue ? Call->op_end()-2 : Call->op_end()-1;
 8836  SDNode::op_iterator e = HasGlue ? Call->op_end()-2 : Call->op_end()-1;
 8844   Ops.push_back(*(Call->op_end()-2));
 8846   Ops.push_back(*(Call->op_end()-1));
 8854   Ops.push_back(*(Call->op_end()-1));
lib/CodeGen/SelectionDAG/SelectionDAGISel.cpp
 2221  std::vector<SDValue> Ops(N->op_begin(), N->op_end());
lib/CodeGen/SelectionDAG/StatepointLowering.cpp
 749   RegMaskIt = CallNode->op_end() - 2;
 751   RegMaskIt = CallNode->op_end() - 1;
lib/CodeGen/SelectionDAG/TargetLowering.cpp
 2219     SmallVector<SDValue, 32> Ops(Op->op_begin(), Op->op_end());
lib/Target/AArch64/AArch64ISelLowering.cpp
 2218  SmallVector<SDValue, 2> Ops(Op->op_begin(), Op->op_end());
 2499  SmallVector<SDValue, 2> Ops(Op->op_begin(), Op->op_end());
lib/Target/AMDGPU/R600ISelLowering.cpp
 1924         InVec.getNode()->op_end());
 2222  std::vector<SDValue> Ops(Node->op_begin(), Node->op_end());
lib/Target/AMDGPU/SIISelLowering.cpp
 4480  Ops.append(Intr->op_begin() + (HaveChain ? 2 : 1), Intr->op_end());
 8103    SmallVector<SDValue, 8> NewOps(N->op_begin(), N->op_end());
10182  Ops.insert(Ops.end(), Node->op_begin() + DmaskIdx + 1, Node->op_end());
lib/Target/ARM/ARMISelDAGToDAG.cpp
 4737    std::vector<SDValue> Ops(GU->op_begin(), GU->op_end()-1);
lib/Target/ARM/ARMISelLowering.cpp
 7057    std::all_of(std::next(Op->op_begin()), Op->op_end(),
lib/Target/NVPTX/NVPTXISelDAGToDAG.cpp
 2857  SmallVector<SDValue, 8> Ops(N->op_begin() + 1, N->op_end());
 3366  SmallVector<SDValue, 8> Ops(N->op_begin() + 1, N->op_end());
lib/Target/NVPTX/NVPTXISelLowering.cpp
 2393   Ops.append(N->op_begin() + 2, N->op_end());
 4869  SmallVector<SDValue, 8> OtherOps(N->op_begin(), N->op_end());
 4995    OtherOps.append(N->op_begin() + 2, N->op_end());
 5026    SmallVector<SDValue, 4> Ops(N->op_begin(), N->op_end());
lib/Target/PowerPC/PPCISelLowering.cpp
12276                 PromOp.getNode()->op_end());
12523                 PromOp.getNode()->op_end());
lib/Target/Sparc/SparcISelDAGToDAG.cpp
 252    std::vector<SDValue> Ops(GU->op_begin(), GU->op_end()-1);
lib/Target/X86/X86ISelDAGToDAG.cpp
 736  Ops.append(OrigChain->op_begin() + 1, OrigChain->op_end());
 743  Ops.append(Call->op_begin() + 1, Call->op_end());
lib/Target/X86/X86ISelLowering.cpp
 5574   Ops.append(N->op_begin(), N->op_end());
23505   SmallVector<SDValue, 5> NewOps(Op->op_begin()+1, Op->op_end());
23520   SmallVector<SDValue, 5> NewOps(Op->op_begin()+1, Op->op_end());
23533   SmallVector<SDValue, 5> NewOps(Op->op_begin()+1, Op->op_end());
27654  SmallVector<SDValue, 2> Ops(Op->op_begin(), Op->op_end());
35520      SmallVector<SDValue, 4> Ops(N0->op_begin(), N0->op_end());
44391   SmallVector<SDValue, 4> Ops(N->op_begin(), N->op_end());