reference, declarationdefinition
definition → references, declarations, derived classes, virtual overrides
reference to multiple definitions → definitions
unreferenced

References

gen/lib/Target/X86/X86GenDAGISel.inc
253827     (!cast<MaskedStoreSDNode>(N)->isCompressingStore());
253847   return cast<MaskedStoreSDNode>(N)->isCompressingStore();
lib/CodeGen/SelectionDAG/LegalizeIntegerTypes.cpp
 1502               TruncateStore, N->isCompressingStore());
lib/CodeGen/SelectionDAG/LegalizeVectorTypes.cpp
 2397              N->isCompressingStore());
 2400                  N->isCompressingStore());
 2409              N->isTruncatingStore(), N->isCompressingStore());
 4490               false, MST->isCompressingStore());
lib/CodeGen/SelectionDAG/SelectionDAGDumper.cpp
 699   if (MSt->isCompressingStore())
lib/Target/X86/X86ISelLowering.cpp
27528  assert((!N->isCompressingStore() || Subtarget.hasAVX512()) &&
27531  assert((!N->isCompressingStore() || ScalarVT.getSizeInBits() >= 32) &&
27557               N->isTruncatingStore(), N->isCompressingStore());
40454  if (Mst->isCompressingStore())