reference, declarationdefinition
definition → references, declarations, derived classes, virtual overrides
reference to multiple definitions → definitions
unreferenced

References

include/llvm/CodeGen/SelectionDAG.h
 382   if (!Node->OperandList)
 386     Node->OperandList);
 388   Node->OperandList = nullptr;
include/llvm/CodeGen/SelectionDAGNodes.h
 825    return (unsigned)(Op - Op->getUser()->OperandList);
 953   return OperandList[Num];
 958  op_iterator op_begin() const { return OperandList; }
 959  op_iterator op_end() const { return OperandList+NumOperands; }
 1270   OperandList = &Op;
lib/CodeGen/SelectionDAG/SelectionDAG.cpp
 7465  N->OperandList[0].set(Op);
 7491  if (N->OperandList[0] != Op1)
 7492   N->OperandList[0].set(Op1);
 7493  if (N->OperandList[1] != Op2)
 7494   N->OperandList[1].set(Op2);
 7544   if (N->OperandList[i] != Ops[i])
 7545    N->OperandList[i].set(Ops[i]);
 9563  assert(!Node->OperandList && "Node already has operands");
 9577  Node->OperandList = Ops;