reference, declarationdefinition
definition → references, declarations, derived classes, virtual overrides
reference to multiple definitions → definitions
unreferenced

References

include/llvm/CodeGen/SelectionDAG.h
 1795  auto *N = newSDNode<TargetMemSDNode>(dl.getIROrder(), dl.getDebugLoc(), VTs,
lib/CodeGen/SelectionDAG/SelectionDAG.cpp
 1275   N = newSDNode<ConstantSDNode>(isT, isO, Elt, EltVT);
 1326   N = newSDNode<ConstantFPSDNode>(isTarget, &V, EltVT);
 1382  auto *N = newSDNode<GlobalAddressSDNode>(
 1398  auto *N = newSDNode<FrameIndexSDNode>(FI, VT, isTarget);
 1417  auto *N = newSDNode<JumpTableSDNode>(JTI, VT, isTarget, TargetFlags);
 1444  auto *N = newSDNode<ConstantPoolSDNode>(isTarget, C, VT, Offset, Alignment,
 1470  auto *N = newSDNode<ConstantPoolSDNode>(isTarget, C, VT, Offset, Alignment,
 1488  auto *N = newSDNode<TargetIndexSDNode>(Index, VT, Offset, TargetFlags);
 1502  auto *N = newSDNode<BasicBlockSDNode>(MBB);
 1517  N = newSDNode<VTSDNode>(VT);
 1525  N = newSDNode<ExternalSymbolSDNode>(false, Sym, 0, VT);
 1534  N = newSDNode<MCSymbolSDNode>(Sym, VT);
 1544  N = newSDNode<ExternalSymbolSDNode>(true, Sym, TargetFlags, VT);
 1554   auto *N = newSDNode<CondCodeSDNode>(Cond);
 1731  auto *N = newSDNode<ShuffleVectorSDNode>(VT, dl.getIROrder(),
 1760  auto *N = newSDNode<RegisterSDNode>(RegNo, VT);
 1775  auto *N = newSDNode<RegisterMaskSDNode>(RegMask);
 1797    newSDNode<LabelSDNode>(Opcode, dl.getIROrder(), dl.getDebugLoc(), Label);
 1819  auto *N = newSDNode<BlockAddressSDNode>(Opc, VT, BA, Offset, TargetFlags);
 1837  auto *N = newSDNode<SrcValueSDNode>(V);
 1852  auto *N = newSDNode<MDNodeSDNode>(MD);
 1877  auto *N = newSDNode<AddrSpaceCastSDNode>(dl.getIROrder(), dl.getDebugLoc(),
 4269  auto *N = newSDNode<SDNode>(Opcode, DL.getIROrder(), DL.getDebugLoc(),
 4679   N = newSDNode<SDNode>(Opcode, DL.getIROrder(), DL.getDebugLoc(), VTs);
 4684   N = newSDNode<SDNode>(Opcode, DL.getIROrder(), DL.getDebugLoc(), VTs);
 5430   N = newSDNode<SDNode>(Opcode, DL.getIROrder(), DL.getDebugLoc(), VTs);
 5435   N = newSDNode<SDNode>(Opcode, DL.getIROrder(), DL.getDebugLoc(), VTs);
 5575   N = newSDNode<SDNode>(Opcode, DL.getIROrder(), DL.getDebugLoc(), VTs);
 5580   N = newSDNode<SDNode>(Opcode, DL.getIROrder(), DL.getDebugLoc(), VTs);
 6493  auto *N = newSDNode<AtomicSDNode>(Opcode, dl.getIROrder(), dl.getDebugLoc(),
 6608   N = newSDNode<MemIntrinsicSDNode>(Opcode, dl.getIROrder(), dl.getDebugLoc(),
 6614   N = newSDNode<MemIntrinsicSDNode>(Opcode, dl.getIROrder(), dl.getDebugLoc(),
 6644  LifetimeSDNode *N = newSDNode<LifetimeSDNode>(
 6756  auto *N = newSDNode<LoadSDNode>(dl.getIROrder(), dl.getDebugLoc(), VTs, AM,
 6858  auto *N = newSDNode<StoreSDNode>(dl.getIROrder(), dl.getDebugLoc(), VTs,
 6925  auto *N = newSDNode<StoreSDNode>(dl.getIROrder(), dl.getDebugLoc(), VTs,
 6952  auto *N = newSDNode<StoreSDNode>(dl.getIROrder(), dl.getDebugLoc(), VTs, AM,
 6981  auto *N = newSDNode<MaskedLoadSDNode>(dl.getIROrder(), dl.getDebugLoc(), VTs,
 7011  auto *N = newSDNode<MaskedStoreSDNode>(dl.getIROrder(), dl.getDebugLoc(), VTs,
 7040  auto *N = newSDNode<MaskedGatherSDNode>(dl.getIROrder(), dl.getDebugLoc(),
 7080  auto *N = newSDNode<MaskedScatterSDNode>(dl.getIROrder(), dl.getDebugLoc(),
 7252   N = newSDNode<SDNode>(Opcode, DL.getIROrder(), DL.getDebugLoc(), VTs);
 7257   N = newSDNode<SDNode>(Opcode, DL.getIROrder(), DL.getDebugLoc(), VTs);
 7309   N = newSDNode<SDNode>(Opcode, DL.getIROrder(), DL.getDebugLoc(), VTList);
 7313   N = newSDNode<SDNode>(Opcode, DL.getIROrder(), DL.getDebugLoc(), VTList);
 7928  N = newSDNode<MachineSDNode>(~Opcode, DL.getIROrder(), DL.getDebugLoc(), VTs);