reference, declarationdefinition
definition → references, declarations, derived classes, virtual overrides
reference to multiple definitions → definitions
unreferenced

References

include/llvm/CodeGen/LiveIntervals.h
 116     return *VirtRegIntervals[Reg.id()];
 126    return VirtRegIntervals.inBounds(Reg.id()) &&
 127       VirtRegIntervals[Reg.id()];
 133    VirtRegIntervals.grow(Reg.id());
 134    VirtRegIntervals[Reg.id()] = createInterval(Reg);
 135    return *VirtRegIntervals[Reg.id()];
include/llvm/CodeGen/MachineRegisterInfo.h
 112    return VRegInfo[RegNo.id()].second;
 113   return PhysRegUseDefLists[RegNo.id()];
 118    return VRegInfo[RegNo.id()].second;
 119   return PhysRegUseDefLists[RegNo.id()];
 632   assert(VRegInfo[Reg.id()].first.is<const TargetRegisterClass *>() &&
 634   return VRegInfo[Reg.id()].first.get<const TargetRegisterClass *>();
 794   unsigned BestHint = (RegAllocHints[VReg.id()].second.size() ?
 795             RegAllocHints[VReg.id()].second[0] : 0);
 796   return std::pair<unsigned, unsigned>(RegAllocHints[VReg.id()].first,
 898   return getReservedRegs().test(PhysReg.id());
include/llvm/CodeGen/Register.h
 147   return DenseMapInfo<unsigned>::getHashValue(Val.id());
 150   return DenseMapInfo<unsigned>::isEqual(LHS.id(), RHS.id());
 150   return DenseMapInfo<unsigned>::isEqual(LHS.id(), RHS.id());
include/llvm/CodeGen/VirtRegMap.h
 104    return Virt2PhysMap[virtReg.id()];
 115    assert(Virt2PhysMap[virtReg.id()] != NO_PHYS_REG &&
 117    Virt2PhysMap[virtReg.id()] = NO_PHYS_REG;
 136    Virt2SplitMap[virtReg.id()] = SReg;
 141    return Virt2SplitMap[virtReg.id()];
 160    return (Virt2SplitMap[virtReg.id()] &&
 161        Virt2PhysMap[virtReg.id()] != NO_PHYS_REG);
 168    return Virt2StackSlotMap[virtReg.id()];
lib/CodeGen/VirtRegMap.cpp
  85  assert(Virt2PhysMap[virtReg.id()] == NO_PHYS_REG &&
  90  Virt2PhysMap[virtReg.id()] = physReg;
 121  assert(Virt2StackSlotMap[virtReg.id()] == NO_STACK_SLOT &&
 124  return Virt2StackSlotMap[virtReg.id()] = createSpillSlot(RC);
 129  assert(Virt2StackSlotMap[virtReg.id()] == NO_STACK_SLOT &&
 134  Virt2StackSlotMap[virtReg.id()] = SS;
lib/Target/RISCV/AsmParser/RISCVAsmParser.cpp
 598   return Reg.RegNum.id();