reference, declarationdefinition
definition → references, declarations, derived classes, virtual overrides
reference to multiple definitions → definitions
unreferenced

References

include/llvm/CodeGen/LiveRegUnits.h
  51   for (ConstMIBundleOperands O(MI); O.isValid(); ++O) {
lib/CodeGen/AsmPrinter/AsmPrinter.cpp
 3042   for (ConstMIBundleOperands OP(MI); OP.isValid(); ++OP) {
lib/CodeGen/InlineSpiller.cpp
 844  for (MIBundleOperands MO(*MI); MO.isValid(); ++MO) {
lib/CodeGen/LiveInterval.cpp
 903   for (ConstMIBundleOperands MOI(*MI); MOI.isValid(); ++MOI) {
lib/CodeGen/LiveIntervals.cpp
 1064     for (MIBundleOperands MO(*KillMI); MO.isValid(); ++MO)
 1365      for (MIBundleOperands MO(*KillMI); MO.isValid(); ++MO)
 1445    for (MIBundleOperands MO(*MII); MO.isValid(); ++MO)
lib/CodeGen/LivePhysRegs.cpp
  45  for (ConstMIBundleOperands O(MI); O.isValid(); ++O) {
  60  for (ConstMIBundleOperands O(MI); O.isValid(); ++O) {
  87  for (ConstMIBundleOperands O(MI); O.isValid(); ++O) {
 291   for (MIBundleOperands MO(MI); MO.isValid(); ++MO) {
 308   for (MIBundleOperands MO(MI); MO.isValid(); ++MO) {
lib/CodeGen/LiveRegUnits.cpp
  46  for (ConstMIBundleOperands O(MI); O.isValid(); ++O) {
  59  for (ConstMIBundleOperands O(MI); O.isValid(); ++O) {
  71  for (ConstMIBundleOperands O(MI); O.isValid(); ++O) {
lib/CodeGen/MachineInstr.cpp
 877     ++OpndIt)
lib/CodeGen/MachineInstrBundle.cpp
 288  for(; isValid(); ++*this) {
 321  for (; isValid(); ++*this) {
lib/CodeGen/MachineVerifier.cpp
 2415   for (ConstMIBundleOperands MOI(*MI); MOI.isValid(); ++MOI) {
 2555   for (ConstMIBundleOperands MOI(*MI); MOI.isValid(); ++MOI) {
lib/CodeGen/RegisterPressure.cpp
 481   for (ConstMIBundleOperands OperI(MI); OperI.isValid(); ++OperI)
 490   for (ConstMIBundleOperands OperI(MI); OperI.isValid(); ++OperI)
lib/CodeGen/ScheduleDAGInstrs.cpp
 1117   for (ConstMIBundleOperands O(MI); O.isValid(); ++O) {