reference, declarationdefinition
definition → references, declarations, derived classes, virtual overrides
reference to multiple definitions → definitions
unreferenced

References

include/llvm/Bitstream/BitstreamWriter.h
 339      EmitVBR(static_cast<uint32_t>(BlobLen), 6);
 342      for (unsigned i = 0; i != BlobLen; ++i)
 364      assert(Blob.size() == BlobLen && "BlobLen got changed");